המקורות היהודים של הקבלה

המקור היהודי של הקבלה מתייחס אל מיסטיקה יהודית קדומה. הקבלה עם הופעתה המאוחרת אינה מתיחת פנים של מיסטיקה קדומה היא רק משתמשת בה לעיצובה וקיבלה השראה ממנה. המיסטיקה היא ניסיונו של אדם להגיע לכלל מגע או קשר עם ההוויה האלוהית, מגע ישיר, מתוך הנחה שהאלוהות לא רק שמצויה למעלה, טרנסנדנטית, אלא היא גם שוכנת בתוך […]