ההתמודדות של המחוללים (הנאצים) לאחר השואה

סיכום זה הינו חלק מסיכומי הקורס הפסיכולוגיה של השואה. עם סיום מלחמת העולם השנייה עולה סוגיית ההתמודדות הפסיכולוגית של הגרמנים (המחוללים) עם ההשמדה וההסברים לכך. שאלת האשמה הקולקטיבית אחד הנושאים המרכזיים איתם התמודדו הגרמנים מיד עם תום מלחמת העולם השנייה, ולמעשה מתמודדים עם שאלה זו עד היום – הוא שאלת האשמה הקולקטיבית. כלומר, השאלה "האם […]