מגילת רות: סיכום קצר

בתקופת השופטים היגרה משפחה ישראלית מבית לחם – אלימלך, רעייתו נעמי ובניהם מחלון וכיליון – לארץ מואב הסמוכה. אלימלך מת, והבנים נישאו לשתי נשים מואביות: מחלון נשא את רות וכיליון נשא את ערפה . לאחר כעשר שנים מתו גם שני בניה של נעמי במואב. נעמי החליטה לחזור לבית לחם. היא אמרה לכלותיה לחזור לאמהות שלהן […]

ספרות החכמה

סיכומים לבגרות בתנ"ך של הפרקים הנכללים בפרק ספרות החכמה: ספרות החכמה בתנ"ך מבוא לספר איוב איוב פרק א' – הניסיון הראשון של איוב איוב פרק ב' – הניסיון השני של איוב וביקור רעיו פרק ג': איוב מקלל את יומו פרק ד': נאום אליפז איוב י"ג איוב פרק ל"ח – מענה ה' לאיוב איוב פרק מ' 1-5 – מענה איוב […]

חוק וחברה

סיכומים בתנ"ך של הפרקים הנכללים בפרק חוק וחברה: חוק וחברה במקרא – סיכום כללי קריאת שמע דברים פרק ו' ויקרא י"ט 1-18 חוקים חברתיים: דברים פרק ט"ו דברים פרק כ"ד  פרק ט"ז (18-21), פרק י"ז (8-13) חוקי מלחמה: דברים פרק כ' – חוקי מלחמה דברים פרק כ"א – שבויה יפת תואר דברים כ"ג קדושת החיים: […]

נביא ונבואה

נביא ונבואה. סיכום בתנ"ך לבגרות בנושא נביא ונבואה: מאבקו של הנביא ירמיהו לתיקון חברתי ונבואותיו לעתידו של העם.

סיפור התהוות האומה

סיכום לבגרות בתנ"ך של פרקי ספר שמות: סיפור התהוות האומה. סיפורי משה, יציאת מצרים, קבלת תורה בסיני ויחסי העם, משה ואלוהים.

שמות פרק ל"ג – סיכום

תקציר וסיכום בתנ"ך של שמות פרק ל"ג: המשך התוצאות של חטא העגל, יחסיו של אלוהים עם העם ובקשתו של משה לראות את פניו של אלוהים.