ביקורת אימננטית – הסבר

ביקורת אימננטית או ביקורת אימננטית היא תהליך הרמנויטי בסיסי של התמודדות עם טקסטים פילוסופיים, יצירות אמנות וכדומה, שבו האובייקט נתון לביקורת על בסיס אמצעי, מושגים ודמויות מחשבה משלו, דהיינו פנימיים (אימננטים) ולא חיצוניים. בניגוד לביקורת עמדה, שבה הביקורת מתנגדת לטקסט בעל עמדה אחרת, ביקורת אימננטית היא בחינת טיעון של עמדה קיימת בטקסט המבוקר. לדוגמה, מוצגים […]