סוגי זיכרון – סיכום

זיכרון, טווח קצר, טווח ארוך, אפיזודי, סמנטי, דקלרטיבי, פרוצדוראלי, אמנזיה, סיכום, מבוא לפסיכולוגיה