מבנה הנוירון – סיכום

נוירון, דנדריטים, אקסון, מיילין, סינפסה, נוירוטרנסמיטורים, נוירונים, סנסוריים, מוטוריים, אינטרנוירונים, פוטנציאל פעולה, סיכום, מבוא לפסיכולוגיה