המאה ה-19 כרקע למאה ה-20

התופעות המרכזיות של המאה ה-19: לאומיות, שליטה אירופית, רעיון הקידמה והמהפכה התעשייתית