ציטוטים פילוסופיים

סיכום קצר: בראשית פרק י"ג

סיכום בתנ"ך של בראשית פרק י"ג. סיפור עליית אברם ממצרים ברכוש רב, פרידתו מלוט הבוחר ללכת אל ככר הירדן, ברכת ה' לאברם והישיבה באלני ממרא

מבנה, משמעות והמספר בסיפור "יגון"

מבנה הסיפור "יגון" הסיפור "יגון" איננו מגיש עלילה ממש בעלת התפתחות, אלא מערך של אפיזודות (תמונות המתארות מפגשים שונים), שבאות בזו אחר זו, ומציגות את