psychoanalysis

מה שוכן במעמקי הנפש?

מהם התהליכים שמניעים אותנו, קובעים את עולמנו הרגשי והופכים אותנו למי שאנחנו?

כיצד האירועים והחוויות של ראשית חיינו מתבטאים באישיות שלנו כאנשים בוגרים?

הפסיכואנליזה נכנסה בסערה לעולם הפסיכולוגיה לפני קצת יותר ממאה שנים ומאז הפכה למוקד של השראה ומחלוקת כאחד לאנשי טיפול, תיאורטיקנים של הנפש (וגם של החברה) וכל מי שמנסה להבין את נפש האדם.

בסדרת "מבוא לפסיכואנליזה" אנחנו מציעים לכם כמה צעדים ראשונים בהכרות עם העולם הסבוך, המופלא ולעיתים האפל של תיאוריית הנפש. סדרת המאמרים סוקרת את התפתחותה של התיאוריה בעבודתו של פרויד ואת עבודתם של ממשיכי דרכו (והמורדים בו). המאמרים בנויים על מנת להיות נגישים גם (ובעיקר) לקוראים חסרי רקע או רקע מועט בתחום והם מנסים לשמור על שפה ברורה אך מבלי שזה יבוא על חשבון העומק.

הקורס נמצא בתהליכי בנייה. מאמרים נוספים יעלו בהמשך.

 

מאמרי הסדרה:


מקורות קריאה נוספים

כאן תוכלו למצוא מקורות קריאה, מאמרים, סיכומים ותכנים אקדמיים שיוכלו להעמיק את ההבנה שלכם בתיאוריה של פרויד והפסיכואנליזה בכללותה:

זיגמונד פרויד – עיקרי הגותו

הפסיכולוגיה של פרויד והפסיכואנליזה

פרויד – תיאוריה ביקורתית

המודל הטופוגרפי של הנפש

המודע, הסמוך למודע והתת מודע אצל פרויד

מנגנוני ההגנה אצל אנה פרויד 

החלום על פי פרויד

תיאוריית ההתפתחות הפסיכו-סקסואלית של פרויד

המודל המבני של פרויד

התיאוריה של פרויד: הערכה, ביקורת ומחקר אמפירי

ציטוטים של פרויד