פנומנולוגיה טרנסנדנטלית

אדמונד הוסרל הוא המייסד של מה שמכונה "פנומנולוגיה טרנסנדנטלית", שהייתה עבורו ניסיון לחידוש מדעי של הפילוסופיה. הפנומנולוגיה ההוסרליאנית מנסה לתאר את המשמעות שיש לעולם עבורנו לפני כל התפיסות התיאורטיות והספקולטיביות לגביו. היא משיגה זאת באמצעות "רדוקציה פנומנולוגית" שחוזרת "חזרה לדברים עצמם" כפי שקורא המוטו של הוסרל. מטרת הפנומנולוגיה היא להציג את הדברים כעצמם ולתאר את […]

נואזיס ונואמה

נואזיס ונואמה הם מושגים בפנומנולוגיה המתייחסים לפעולה של התודעה כ"התכוונות". לפי הוסרל, ה"נואמה" תהיה האובייקט ה"מכוון" של פעולות תודעה, או אובייקט של המחשבה (ולא: האובייקט "כשלעצמו"), ולכן אובייקט תודעה ככזה. "נואזיס" פירושו האופן שבו מעשה התודעה מתייחס לאובייקט שלו (להאמין, לרצות, לשנוא, לאהוב) ואילו "נואמה" פירושו איך האובייקט מופיע דרך הפעילות ההכרתית המכוונת (מאמין, רצוי, […]

היסודות האידיאולוגים של המהפכה האמריקאית

למהפכה האמריקאית היו שלושה יסודות אידיאולוגיית מרכזיים: 1.התפתחות הזהות הפרוטסטנטית האוונגליסטית. האנשים שחיו בצפון אמריקה היו מהגרים, עם גרעין של מוצא בריטי, אבל גם הרבה אירופאים אחרים. רבים הגיעו לאמריקה כי רצו להתנתק מהעולם הישן, ופירוש הדבר להתנתק גם מהדתות המסורתיות, לכן רובם היו פרוטסטנטים קיצונים, וקיוו להקים את ישראל החדשה. חברה דתית, אבל לא […]

דקארט וספק מתודי

ספק מתודי (או ספק קרטזיאני) הוא שיטה פילוסופית שפותחה על ידי הפילוסוף רנה דקארט. השאלה שהעסיקה את דקארט בספריו "הגיונות" ו"מאמר על המתדוה" הייתה כיצד להשיג ידע בטוח וכיצד לדעת האם מה שלמד הוא נכון. ספק מתודי מורכב בהתחלה מפקפוק בכל דבר, או במילים אחרות בעמדה שיש להטיל ספק בכל דבר. מטרת הספק של דקארט […]

מהי גלובליזציה תרבותית

גלובליזציה תרבותית היא תהליך של העברת רעיונות, משמעויות וערכים ברחבי העולם באופן שחוצה זהויות מקומיות. סיכום

גלובליזציה כלכלית – הגדרה

גלובליזציה כלכלית היא מונח המתייחס לתנועה בינלאומית רחבה של סחורות, הון, שירותים, אנשים טכנולוגיה ומידע וליצירת שוק גלובלי בעובר כל אלו. המשמעות של גלובליזציה כלכלית היא השילוב הגובר והתלות ההדדית בין כלכלות של מדינות בעולם. התנועה חוצת-הגבולות של אנשים, שירותים, טכנולוגיות, רעיונות, השפעה פוליטית והון מכתיבה את האופן שבו הכלכלות מתנהלות לא רק בין אחת […]

מאפייני תהליך הגלובליזציה – סיכום

בסוציולוגיה תהליך הגלובליזציה הוא שם הניתן לשינויים בתחומים הכלכליים, התרבותיים, החברתיים והפוליטיים של החברה האנושית המתבטאים בחיבור מעמיק בין מדינות ואזורים שונים בעולם. אין הגדרה אחת לגלובליזציה, אך כל הגדרה שלה מתבססת על היותה "גלובלית", כלומר עולמית. להלן סיכום של מאפייני הגלובליזציה העיקריים: הגורמים לתהליך הגלובליזציה במחקר הסוציולוגי ישנן ארבע קבוצות עיקריות של גורמים שתרמו […]