שמות פרק ב' – סיכום

סיכום בתנ"ך של שמות פרק ב'. הולדת משה והצפנתו בתיבה, אימוצו על ידי בת פרעה, הריגת המצרי והבריחה למדין ואלוהים ששומע את זעקת בני ישראל

שמות פרק א' – סיכום

סיכום טוב וקצר בתנ"ך של שמות פרק א': תקציר הפרק, הרקע לגזירות פרעה, שעבוד עם ישראל, גזרות פרעה והתנגדותן של המיילדות.

בראשית פרק כ"ד – סיכום קצר

סיכום קצר בתנ"ך של בראשית פרק כ"ד: סיפור עבד אברהם היוצר בשליחות להביא ליצחק כלה מאר-נהרים, המפגש ליד הבאר והמפגש בין יצחק ורבקה