מבוא להיסטוריה עולמית: שינוי תרבותי

מבוא להיסטוריה עולמית: שינוי תרבותי

מבוא להיסטוריה עולמית – סיכומים

ארבע סיבות עיקריות למה תרבויות משתנות ללא הרף?

 1. מתח בין התרבות למציאות הביולוגית ואקולוגית: כל תרבות כוללת סדר מדומיין מסוים אשר נמצא באינטראקציה עם מציאויות ביולוגיות ואקולוגית. בין הסדר המדומיין לבין המציאויות הביולוגיות האקולוגיות אין בדרך כלל התאמה מושלמת. לדוג' יש דרישה של הכנסייה להתנזר ממין. בין הדרישה לבין הצרכים יש מתח רב: המתח הביא לגלים בלתי פוסקים של מנזרים => המנזר מתחיל כנוצרים ממש הדוקים, לאט לאט יש התרופפות, יש ביקורת ומוקם מסדר חדש וכך הלאה. כל ימי הביניים התמלאו במסדרים בגלל המתח עם הצורך הביולוגי.
 2. מציאות ביולוגית ואקולוגית דינמיות: המציאויות הביולוגית והאקולוגית עצמן נמצאות בתזוזה בלתי פוסקת וזה מחייב שינויים גם בתרבות.  לדוג' מחול המוות: תמונות בהן המוות רוקד עם כולם – הוא יגיע לכולם. תגובות של התרבות לאירוע אקולוגי.
 3. אף סדר מדומיין אינו מושלם (הוא מכיל סתירות ופערים בתוכו) – בלי קשר להתאמה של הסדר המדומיין לסדר הביולוגי והאקולוגי, עקרון חשוב להבנה הוא שאין סדר מדומיין מושלם. הכללים של כל תרבות אנושית מלאים סתירות ומלאים פערים. הנטייה ההיסטוריונית היא ליישב את הסתירות, תוך שאת חלקן מוחקים ואת חלקן מטשטשים. (לדוג' האמונה בימי הביניים: הנצרות וערכי האבירות => הנצרות מלמדת להתעלות על שיקולי רווח בעולם הזה, סבלנות, צניעות וכד'. ומצד שני: החינוך לערכי האבירות מחנכת לאלימות, גבר אמיתי – הוא גיבור, נקמה, כבוד ותהילה בעולם הזה הם החשיבות ביותר, רהבתנות, לבוש במשי וזהב.) התרבות היא דינאמית כי היא מנסה ליישב את הסתירות שבה (החיות של האדם בימי הביניים נובעת מהמתח בין ההתנגשות בתוך התרבות => לדוג' מסעות צלב שעונים על 2 האידיאלים, מסדרי אבירים דתיים כמו הטמפלרים, המוטיב של היצירה הפואטית עסוקה ביישוב בין אבירות לנצרות).
 4. אינטראקציה בלתי-פוסקת בין תרבויות: כל תרבות נמצאת במגע בלתי פוסק בין תרבויות שונות, בהן שולטים סדרים מדומיינים אחרים. מגעים בין-תרבותיים אלו מביאים לשינויים בלתי-פוסקים (חיקוי, השמדה, השתלבות, השפעה וכד'). לדוג' התרבות הנוצרית בספרד והתרבות המוסלמית במרוקו משפיעות אחת על השנייה בלי הרף.
 • איך מותחים את הקווים בין התרבויות? (האם התרבות הביזנטית, ההלניסטית, היוונית והרומית הן 4 תרבויות שונות או אותה תרבות שעברה שינויים?, האם רבי עקיבה, ישו ומחמד הם בני אותה תרבות ים-תיכונית מונותאיסטית או בני 3 תרבויות?).

–          כאשר ביולוגים צריכים לשייך לאותו מין של בעל חיים אין בעיה – אם שני הפרטים מסוגלים להביא צאצא פורה לעולם – הם בני אותו מין.

–          כאשר היסטוריונים צריכים לשייך לאותה תרבות בני אדם – אין להם שום דרך לעשות את זה מלבד דימיונם.

 • רעיון פרקטי להבחנה בין תרבויות – מוסכמות מדומיינות בין בני אדם שנשפטות בעזרת נוחות: אם ההבחנה בין התרבויות מסייעת ועוזרת לחשוב בדרכים חדשות יצירתיות – אז תשתמשו באופן הזה. אם מסייע להשתמש בתרבות כללית – משתמשים בקטגוריה כללית.

–          משתמשים הרבה פעמים במונח "מרחב תרבותי" – מניח קשרים תרבותיים אינטנסיביים ולא בהכרח תרבות אחת, שפה אחת וכד'. לדוג' האימפריה העבאסית והביזנטית (הביזנטיון) היו אותו מרחב תרבותי – האגן המזרחי של המזרח התיכון בשנת 800.

–          מלחמה המתקיימת אינה מונעת ממרחב להיות מרחב תרבותי. המלחמה היא צורת התקשורת הכי אינטנסיבית שיש (לדוג' המלחמה הקרה שקרבה את תרבויות ארה"ב לבריה"מ – מידת עניין, חיקוי, ניסיון לגבור על השניה וכד').

שינוי תרבותי בעולם – מהו הכוון המוגדר אליו מתקדמת ההיסטוריה?

 • האם השינוי התרבותי שעובר על המין האנושי הוא בעל היגיון או כאוטי לחלוטין?
 • ממבט על (ולא מבט יום יום) ניתן לומר שההיסטוריה צועדת בכוון ברור.
 • ·         2 כוונים עיקריים להיסטוריה:
 1. התרבויות הולכות ומתפשטות.
 2. רמת המורכבות של התרבות הולכת ועולה.
 • ככל שהזמן עובר, יש פחות ופחות מרחבים תרבותיים שכל אחד מהם הוא יותר ויותר מורכב. (כשמחברים את 1 + 2)
 • הגדרת מורכבות:

–          כמה סוגי גורמים במערכת?

–          כמה גורמים מכל סוג יש במערכת?

–          כמה סוגי קשרים שונים יש בין גורמים?

–          כמה קשרים מכל סוג יש במערכת?

–          לדוג' ההבדל בין חברת הייטק (מעט אנשים שכל אחד עושה משהו שונה) לבין אחוזה רומית (אלפי עבדים שעושים את אותו הדבר).

 • דוגמאות:

–          הרבה יותר קשה להבין את המערכת הפוליטית האמריקאית, מאשר את המערכת הפוליטית של רומא.

–          פעם היו 20 מקצועות, היום יש 20 אלף מקצועות.

–          100 תרבויות אנושיות עם רמת מורכבות 2. מאוחר יותר יש 10 תרבויות אנושיות עם רמת מורכבות 5. היום יש תרבות אנושית אחת עם מורכבות 10.

 • ·         עלייה במורכבות לא מעידה על טובת בני האדם.
מבוא להיסטוריה עולמית: שינוי תרבותי

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות