מושג הברית ביהדות: ברית עזרא

מושג הברית ביהדות: ברית עזרא

מחשבה מדינית יהודית – סיכומים

ברית עזרא: פרק י'

  • כללי: נחמיה הוא שליח המלך כורש לאיזור יהודה (המושל) + עזרה הסופר. ברית עזרה הברית האחרונה בתנ"ך.
  • הנשים הנוכריות: נשים מעמים אחרים שהיו בתוך החברה.
  • בגלל ההתבוללות, היה רצון להוציא את הנשים הנוכריות מתוך העם היהודי.
  • נחמיה: בכה על הנשים הנוכריות. אנחנו רוצים עכשיו לכפר: לא רק לעזוב את הנשים אלא לכרות ברית מחודשת לאלוהים.
  • עזרה מחליט: מי שלא מוכן להגיע לירושלים כדי לכרות את הברית, יוחרם רכושו.  עזרה הוא לא רק מחוקק, הוא גם מבצע. היה גשם וקור, העם לא רצה עוד להישאר כולו כי החזרה בתשובה לקחה זמן. העם ביקש שנציגיו בלבד (שריו) יהיו אלו שכורתים את הברית.
  • דניאל אלעזר: ברית סיני: יצרה את יסודות המשטר. ברית עזרא: יצרה את מוסדות הממשל (המנגנונים הפוליטיים).
  • ·         ההבדל המהותי בין ברית סיני לברית עזרא:

–          היוזמה: בברית עזרא היוזמה היא של העם ובברית הר סיני אלוהים מציע.

–          ברית סיני (הברית הראשונה): התיאולוגיה יצרה את הפוליטיקה,

–          בברית עזרא (הברית האחרונה): הפוליטיקה יצרה את התיאולוגיה. (ההבדל הוא שמשה הוא נציג אלוהים שנבחר על ידו, ואילו נציגי העם הם נבחרי העם, כך גם עזרא, ולא נבחרי אלוהים. העם ונציגיו מכתיבים את צורת ההידברות עם האל).

–          בברית עזרא אין התגלות אלוהית (זה אחרי תקופת ההתגלות האלוהית).

  • הפקר בין דין הפקר: הסמכות שיש לנציגים לכפות על העם.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות