להבין סרטים: עריכה קולנועית

להבין סרטים: עריכה קולנועית

להבין סרטים : מבוא לאמנות הקולנוע – סיכומים

העריכה היא התחביר של השפה הקולנועית, כלומר הדרך שבה מרכיבים שונים מצטרפים יחדיו בכדי ליצור משמעות שאותה יכול הצופה לזהות ולהבין. כמו שגורס הסטרוקטורליזם, שוט בקולנוע אינו עומד בפני עצמו ומשמעותו אינה פנימית לו אלא נקבעת על ידי מיקומו ויחסיו עם שוטים אחרים שמסודרים ברצף (sequence) שרק מתוכו מקבל כל שוט את המשמעות שלו. לכן עריכה בקולנוע אינה רק עניין טכני, אלא עניין צורני שיש לו השלכה משמעותית ומכרעת על המשמעות של הסרט ועל הדרך שבה הוא מציג את תכניו. בראש ובראשונה עריכה (הקובעת את סדר השוטים, אורכם ואופי המעברים בניהם) משפיעה על הקצב, או הריתמוס, של הסרט ומכאן על שלל תחושת שהוא יכול ליצור על פי צרכיו, אך לעריכה יש תפקידי משמעות גדולים אף מכך והיא אחד הפרמטרים החשובים שמשפיעים על הקשר שבין הצופה והסרט, כמו תפיסת המרחב, היחסים בין הדמויות, משמעויות סימבוליות ועוד.

השימוש בעריכה משתנה על פי סגנונות קולנועיים שונים. קולנוע ריאליסטי יטה להשתמש כמה שפחות בעריכה ולהצניע את נוכחותה בסרט והוא יעשה שימוש בשוט-סיקוונס (שוט ארוך המהווה את כל הסיקוונס ללא חיתוכים) או בחיתוך לרצף (חיתוך עדין ובלתי מורגש). קלאסיציזם יטה לחיתוך קלאסי (עריכה אנליטית) ואילו קולנוע פורמליסטי יטה לרמה גבוהה של עריכה וישתמש במונטאג' תמטי (רצף תמונות מקוטעות עם הקשרים בניהן) ובחיתוך מופשט.

עריכה בקולנוע היא מדיום של זמן. היא יכולה לדחוס או למתוח זמן, לתאר אירוע ארוך בזמן קצר או להיפך. העריכה היא הדרך שבה יכולים לשלוט קולנוענים על הזמן, ולאפשר לצופה לשעה קלה להתמסר לזמן של הסרט ולא לזמן של המציאות.

העריכה הקולנועית היא כאמור התחביר של השפה הקולנועית. וכמו כל שפה, העריכה הקולנועית מקובלת על מסוכמות המאפשרות תקשורת בין אנשים. כך הפכה העריכה האנליטית לשפה קולנועית אוניברסלית שכמעט על אדם עלי אדמות מסוגל להבין את המסרים הנאמרים בה. כך גם עריכה קולנועית היא ביטוי של סגנון, של טעם טוב ושל יחסו של הבמאי לצופה.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות