ריאליזם, פורמליזם וקלאסיציזם בקולנוע – סיכום

ריאליזם, פורמליזם וקלאסיציזם בקולנוע

להבין סרטים : מבוא לאמנות הקולנוע – סיכומים

ריאליזם ופורמליזם בקולנוע הם מונחים יחסיים על גבי סקאלה סגנונית. אין כמעט בנמצא סרט שמשתייך במובהק ובאופן מלא לריאליזם או לפורמליזם, אך כן יש סרטים שנוטים אל אחד מהסגנונות וכל הסרטים ערוכים על גבי הציר שבין ריאליזם ופורמליזם. חשוב לציין כי הן ריאליזם והן פורמליזם עושים שימוש ב"ריאליה" – המציאות, בתור חומר הגלם, וזהו סגנון הטיפול בחומר הגלם הזה שמבחין בין ריאליזם ופורמליזם.

ריאליזם הוא סגנון שממעט לסגנן ולהתערב בייצוג המציאות, או לפחות לטשטש ולהסוות את ההתערבות הזו בכדי להציע אשליה כי המדיום הקולנועי מאפשר שיקוף ישיר ואותנטי של המציאות. פורמליזם מרבה "לטפל" בחומר הגלם שלו ולהנכיח את אקט היצירה במוצר דרך סגנון בולט הבא לידי ביטוי בסרט באופן מורגש ומודגש.

הריאליזם בקולנוע אינו תופס את המדיום הקולנועי כמדיום של ביטוי אישי סובייקטיבי, זאת לעומת הפורמליזם שלעיתים מכונה גם קולנוע אקספרסיוניסטי מכיוון שהביטוי האישי בהם חשוב כמו מרכיבי הסרט האחרים ואף עולה עליהם. הריאליזם נוטה לייצג דמויות "מהחיים" ואילו הפורמליזם מחבב דמויות קיצוניות ובלתי מציאותיות.

בין הריאליזם והפורמליזם בקולנוע ניצב סגנון הקלאסיציזם שלמעשה מאפיין את מרבית הסרטים שהופקו בתולדות הקולנוע ומפוקים כיום. שלושת הקטגוריות מתקשרות אל שלושה טיפוסים של סרטים: הדוקומנטריים (ריאליזם קיצוני), אוונגרד (פורמליזם קיצוני) וסרטים בדיוניים (קלאסיציזם). הקלאסיציזם בקולנוע הוא ייצוג מסוגנן שאינו מושך תשומת לב לעצמו. זהו סגנון שכל מרכיב קולנועי בו הוא פונקציונלי ואינו כפוף לכל שיקול (כמו ניסוי או ביטוי אישי) זולת היעילות של העלילה. על פי רוב סרטים המשתייכים לקלאסיציזם יהיו בעלי מבנה עלילה מוכר של ז'אנרים שונים, את התפקידים הראשיים בהם יתפסו כוכבים בעלי איכויות רומנטיות מודגשות והם מעודדים את הצופה להזדהות עם ערכים מוסריים דרך שאיפותיהם של הגיבורים.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות