צ'ארלס פרס – אבי הסמיוטיקה

צ'ארלס פרס – אבי הסמיוטיקה

(Charles Peirce)

צ'ארלס סנדרס פרס  הוא ככל הנראה אחד מהפילוסופים האמריקאים החשובים ביותר, בוודאי בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 והוא נחשב, יחד עם דה-סוסיר, לאבי הסמיוטיקה המודרנית. במשך שנים היה צ'ארלס פרס דמות יחסית נשכחת עד שבעשורים האחרונים שוב זכה לעדנה וחזר לקדמת הבמה של לימודי סמיוטיקה ולימודי תרבות באופן כללי.

צ'רלס פירס הותיר אחריו כמות עצומה של כתבים אך המשמעותיים ביותר היו הכתבים שלו שעסקו בתחום של סמיוטיקה. בניגוד לתיאוריה הדיאדית (זוגית) של סוסיר פרס הציע תיאוריה טריאדית (משולשת) של סימנים, כלומר תיאוריה המורכבת משלושה מרכיבים.

מרכיבי הסימן הלשוני על פי צ'ארלס פרס הם הרפרזנטמן, האובייקט והאינטרפרטנט. רפרזנטמן הוא הסימן או הייצוג הצלילי או הגרפי של מושג, האובייקט (מה שקרוי לעיתים "רפרנט" הוא המושא במציאות של הסימן) ואילו אינטרפרטנט הוא המושג הנוצר במוח כתוצאה ממפגש עם הסימן. יש לציין בהקשר זה כי פרס הבחין בין אובייקט מיידי שהוא אובייקט המייצג את הסימן לבין אובייקט דינאמי שהוא עצמאי מהסימן עצמו אך מוליך לייצורו של הסימן. את האינטרפרטנט הכי טוב לתפוס בתור התוצאה ה"נכונה" של מפגש עם סימן.

ישנם כמה סוגים של אינטרפרטנט במשנתו של צ'ארלס פרס:

אינטרפרטנט מיידי: שבה לידי ביטוי בהבנה נכונה של הסימן כמצביע על אובייקט במציאות.

אינטרפרטנט דינאמי: שהוא התוצאה הישירה של הסימן, כלומר תגובה למפגש עם הסימן.

האינטרפרטנט הסופי: שהוא המקרה הנדיר של סימן המתפקד במלוא משמעותו והבנה מלאה שלו.

ההבדל בין תפיסתו של דה-סוסיר וזו של צ'ארלס פירס הוא שבעוד שהמסמן של סוסיר תלוי ביחסיו עם סימנים אחרים בכדי ליצור משמעות הסימן של פרס ניחן בדינאמיות מובנית. האינטרפרטנט למעשה מתפקד בתור "סימן של הסימן", סימן הנוצר מתוך סימן ובכך יכול ליצור שרשרת אינסופית של מסמנים. כלומר, כל סימן מצביע על סימן אחר עם אובייקט ואינטרפרטנט אחרים והתוצאה היא למעשה שרשרת אינסופית.

אולם הסימן הלשוני של צ'ארלס פרס אינו מתפקד בפני עצמו אלא כביטוי של תופעות כלליות שאותן מחלק פרס ל: ראשוניות, שניוניות ושלישיות. ראשוניות היא פחות או יותר "רגש" שאינו עומד בניגוד לשום דבר אחר אלא נתפס ככעין "אפשרות" (כמו למשל צבע או צליל מוזיקלי). שניוניות היא המשמעות הנוצרת מתוך מערכות יחסים בין אובייקטים שונים. שלישיות היא החלק החשוב ביותר בעבור פרס שכן זוהי הממלכה של החוקים הכלליים. בעוד ששניוניות היא עובדתית שלישיות היא מנטלית לחלוטין.

בעבור צ'ארלס פרס הקטגוריה החשובה ביותר היא זו השלישית, שכן היא הקטגוריה של החוקים הכלליים, שכן בעוד שהקטגוריה השניונית מסתכמת אך ורק בעובדות, השלישונית נוגעת ליסודות מנטליים והיא זו המעצבת את היחסים בין הקטגוריה הראשונית לבין זו השניונית. כלומר, תיאורית הסמיוטיקה של צ'ארלס פירס מנסה להסביר כיצד אנו מקודדים את המשמעות של אובייקטים לשוניים או סמלים אחרים בתוך מערכת שהיא במהותה אינסופית, כאשר קטגוריה שלישי (אינטרפרטנט) יכולה בתורה להפוך לקטגוריה הראשונה וליצור מערכת יחסים של משמעות עם משלוש נוסף של קטגוריות.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות