מהי תרבות פוליטית

תרבות פוליטית

מלחמות תרבות בישראל

תרבות- cultus, מקור המילה הוא מהמילה coler שזה השבחה. מי שמוגדר כתרבותי מוגדר כמי שמגיע לדרגה גבוה יותר של שלמות בטבעו האנושי. ההיסטוריה היא התפתחות לכיוון של תירבות. Elias יהודי יליד גרמניה שכתב על "ההתפתחות הציבילטורית", פורסם בגרמנית ב 1939, וחודש אחר כך, הוא נאלץ לברוח מגרמניה. הוא הגיע לבריטניה והתיישב באוני' לסטר, והספר תורגם לאנגלית לאחר כמה שנים. הוא תופס את ההתפתחות האנושית במונחים של התפתחות תרבותית. למשל, הרגלי האוכל- התפתחות עם השנים מאכילה בידיים ועד 4 סוגי מזלגים וסכינים שונים.

עם התפתחות מדעי החברה, המושג תרבות החל לקבל משמעויות נוספות. השימוש היה מקביל כמעט לומר ציביליזציה- מכלול של פולקלור, מוסר, ערכים וכו'. אחרים סברו כי התרבות היא מכנה משותף חברתי, שהוא מקביל כמעט למטען גנטי. בעצם, התרבות נתפסת כמרכיב שמחבר בין הפרט לחברה שלו, ומשמר את ההמשכיות החברתית.

הגדרה נוספת גורסת כי תרבות היא כל מה שהוא לא ספורט, כלכלה או פוליטיקה- אומנות, תקשורת, מחול, תנועה, תיאטרון, ספרות וכו'.

 1. התרבות היא מוסד שקשור מאוד לתחושות ורגשות, תחומים רכים, אינם מדידים, לא ניתן לאשש או להפריך.
 2. קשה לגדיר את גבולות התרבות, לא ברור איפה היא מתחילה ואיפה נגמרת. לכן, אם ההגדרה אינה ברורה, קשה להשתמש ככלי להסברת תופעות חברתיות.
 3. אם התרבות היא אכן תהליך חברתי, הרי שכמעט הכול יכול להיכלל תחת תרבות.
 4. סובייקטיביות- גם יכולתנו להגדיר או לבקר את התרבות הוא היא מוגבלת.

מה נכלל בתרבות פוליטית:

 1. ערכים חברתיים- לדוגמה, ציות, נימוס, פילנתרופיה.
 2. אידיאולוגיות והדבקות בהן: יכול להיות גם דת.
 3. צורת התנהגות חברתית- exit: להתנתק מהחברה אם יש טענות, לעומת voice: למחות, להפעיל לובי ולחצים על מנת לשנות.
 4. מורשת היסטורית- למשל טראומה קולקטיבית (שואה, מלחמת האזרחים בארה"ב)
 5. מנגנונים אינטגרטיביים חלופיים- מועדונים חברתיים, דת, תקשורת. (תפקיד הפאב בתרבות הבריטית)
 6. זהות
 7. מערכת הסמלים- שפה חברתית שאינם דווקא המשמעויות המילוליות של הדברים.

הגדרה של לורקה לתרבות: תרבות פוליטית היא תבנית המשמעות המועברת מדור לדור ומורכבת מסמלים, ריטואליים ואינטראקציות המנכסים את התייחסותן של קבוצות ואנשים אל סביבתן.

עם השנים נוצרו אסכולות שונות של חקר התרבות הפוליטית.

Elmod & Verba ניסו לקחת את המושג תרבות פוליטית ולהפוך אותו למדע הסקרים וכלים שונים. להגדיר מדעית מהי תרבות פוליטית. בדקו בעיקר דפוסי השתתפות פוליטית. הגיעו למסקנה שבכל חברה קיימים 3 סוגים של תרבות פוליטית:

 1. תרבות שבטית שמאופיינת בהיעדר מודעות לפוליטיקה ולממשל וליכולת להשפיע.
 2. נתינית- אנשים הם בעלי מודעות למסגרת, אך גם לחוסר יכולתם להשפיע.
 3. השתתפותית- מודע למערכת וליכולתי להשפיע עליה בפעילויות שונות.

הם גילו שלא ניתן לומר כי בחברה יש תרבות כזו או אחרת, אלא קיימים 3 הרבדים במינונים שונים. אחת הטענות היא שככל שההשכלה רבה יותר בחברה, המודעות והמעורבות של החברה בפוליטיקה היא גדולה יותר.

גישה שנייה שקיימת, מכונה הגישה הסימבולית, המזוהה עימה הוא Edelman. טוען כי הפוליטיקה היא זירת מאבק על סמלים וסגנונות רטוריים שונים. ככל שאתה משתמש טוב יותר בסמלים ורטוריקה, ניתן לגייס יותר משאבים ועוצמה פוליטית. (סיפור הכתומים- לא חשוב מה הייתה הכתבה, חשוב הסיפור והמשמעויות הסימבוליות שחוברו לצבע).

גישה שלישית, היא התהליך הפוליטי. גישה שעוסקת בפרוצדורות ודינאמיקות להשגת השפעה פוליטית. כדי להבין תוצאות או מדיניות פוליטית, צריך להסתכל על המרכיבים התרבותיים שהשפיעו על ההתפתחות הזאת. איך מגייסים המון למחאה, איך מגייסים אליטות, איך מגייסים תקשורת וכו'.

גישה רביעית, חביבה על נבו, גישת המנטאליות והאישיות. לאו דווקא ברמה האישית, אלא בצורה קולקטיבית יותר. למשל, המושג "האופי המיליטריסטי הגרמני".

גישה חמישית, גישת הקונפליקט. להסביר חברות מסוימות במונחים של תרבות כמשתנה מסביר לתופעות פוליטיות שונות. למשל, למה הלאומיות הבאסקית מתפתחת בשונה מהלאומיות הקטלנית בספרד? הבדלים בין קירבה תרבותית לאירופה או מערב, גורמים לקטלונים להיות פחות אלימים.

מה הן הפונקציות השונות של המושג תרבות פוליטית? יכול לשמש כשמנסים לאפיין את בסיס ההתנהגות וההתארגנות הפוליטית בחברות. כמו כן, התרבות משמשת אותנו על מנת להסביר את הזיקה בין הכלל ובין הפרט. תרבות גם תוחמת ומגדירה יחסים בין קבוצות בתוך החברה. התרבות מתווה את תחומי השיחה וטיב השיח הפוליטי, איפה מתקיים השיח (כיכרות, כנסת).

תרבות פוליטית -סיכום

תרבות פוליטית דמוקרטית

עוד דברים מעניינים: