חידת האינדוקציה החדשה – נלסון גודמן

the new riddle of induction/ Nelson Goddman

1.הבעיה המסורתית של האינדוקציה נפתרה או התפוגגה (solved או dissolved) (59)

2. בעיית האינדוקציה המסורתית מתעוררת מכיוון שדיווחים על אירועים עתידיים או אירועים שלא נצפו (חיזויים) אינם דיווחים אמפיריים או תוצאות לוגיות של דיווחים כאלו. מה שקרה אינו כופה של מגבלה לוגית על מה שיקרה. (59). הפתרון של יום הוא פתרון פסיכולוגי ולפיו זוהי התודעה שלנו שעושה את הקישורים בין אירועים- במילים אחרות – הדרך שלנו לבחור בין חיזוי אחד או אחר היא התאמתו של החיזוי עם ניסיון העבר, או במילים אחרות אחרות – הרגל.(60)

3.הטענה כנגד יום היא שכך הוא מתאר את מקורות החיזויים שלנו, אך אינו שואל האם הם תקפים. כך למעשה השאלה המרכזית שלו נותרה ללא מענה. כלומר יש כאן 2 שאלות: האחת היא תיאור כיצד אינדוקציה מתרחשת, והשנייה היא ביסוס התקפות שלה. (61)

4.אך מה יהווה הצדקה לאינדוקציה? אם אנחנו שואלים כיצד אפשר לדעת שחיזויים מסוימים יהיו נכונים אזי התשובה היא כנראה שאנחנו לא יכולים לדעת, ואם אנו מחפשים דרך להבחין מראש בין חיזויים נכונים וחיזויים כוזבים אזי אנחנו מחפשים נבואה  ((prevision  ולא הסבר פילוסופי. גם אם אנחנו ממירים את השאלה לסבירות של אירוע מסוים עדיין אנחנו צריכים לתהות כיצד חיזוי אחד סביר יותר מחיזוי אחר. (62)

5.בכדי להצדיק היסק דודקטיבי צריך להראות כי הוא תואם לחוקים של הסקה דדוקטיבית, ובכדי להצדיק היסק דודקטיבי אין צורך בכל ידע אודות המציאות ומה שמתרחש בה. בצורה אנלוגית – האתגר הוא להראות כיצד היסק אינדוקטיבי מציית לחוקים הכלליים של האינדוקציה. כמובן שכמו את חוקי הדדוקציה, גם את החוקים הכלליים של האינדוקציה יש צורך להוכיח.(63)

6.גודמן טוען דבר כזה: היסק דדוקטיבי תקף אם הוא מתאים למערכת חוקי הדדוקציה, חוקי הדדוקציה מוצדקים בכך שהם תואמים להיסקים תקפים. זה נראה מעגלי אבל חוקים כלליים והיסקים מצדיקים זה את זה על ידי המנגנון בו: "חוק מתוקן אם הוא מוביל להיסק שאיננו מוכנים לקבל, היסק נדחה אם הוא מפר חוק שאיננו מוכנים לתקן". כך גם פועלת האינדוקציה ואין לנו צורך להמשיך לרדוף אחר ודאות שלא נוכל להשיג (64). כך טוען גודמן כי בעית האינדוקציה איננה בעיית הדגמת התקפות שלה אלא ההבחנה בין חיזוי תקף וחיזוי שאינו תקף (65)

7.הגדרת האינדוקציה דומה לכל משימת הגדרה אחרת: לחבר מתוך מילים מובנות אפריורית הגדרה שתחול על כל מה שבשימוש סטנדרטי יחשב למוגדר (כלומר, למה שאינסטינקטיבית וברגיל נקרא "עץ", או "אינדוקציה") ולא תחול על מה שבשימוש הסטנדרטי אינו נחשב למוגדר (כלומר, "לא עץ"). ההגדרה בתורה מאפשרת להכריע במקרים שבהם השימוש הרגיל טרם הכריע. השימוש הרגיל מנחה את ההגדרה, שבתורה מאפשרת את הפיתוח וההרחבה של השימוש הרגיל. (66). הגדרה יכולה לתקן או להרחיב שימוש הרגלי.

8.כאשר המפל מנסח את יחס האישוש בצורה פורמלית, האינסטינקט הוא לראות את האינדוקציה כיחס בין שני משפטים שהוא מהופך לדדוקציה. כלומר – אם בדדוקציה התוצאה נגזרת מהחוק, באינדוקציה קיומה של הגזירה של החוק במקרה מסוים מהווה אישור לחוק (67).

אנו מניחים שמה שמאשש הצהרה נתונה גם מאשש כל פועל יוצא של ההצהרה הזו.

ראה עוד: פילוסופיה של המדע – מאגר מידע וסיכומים

שפרה ופועה מורדות בפרעה וגם בעמרם

מי היו שפרה ופועה כוכבות שמות פרק א'? מה משמעויות השמות שלהן וכיצד הן קראו תיגר (פמיניסטי) גם על המלך פרעה וגם על הבעל/אבא עמרם.

עוד דברים מעניינים: