מבוא היסטורי לפוליטיקה בת זמננו: רעיון הקדמה

מבוא היסטורי לפוליטיקה בת זמננו: רעיון הקדמה

בסוף המאה ה19 אירופה נשלטת ע"י המלוכה. ההמון (העם) נמצא בשלב של שליטה במדינות- מפלגות פועלים נאבקות מאבק פוליטי על כניסה למעגל הפוליטי. רוב העולם הוא בתוכנית הקולוניאליזם האירופי- כשהאירופים מגיעים למקום מסוים ומתיישבים בו , הם מייבאים את "בשורת הקדמה" והערכים האירופים לעולם הברברי.

רעיון הקדמה– בני אדם יכולים לפעול באופן ישיר ומודע על מנת לשפר את מצבם. לקדמה היבט מדעי, היכולת של האדם להבין את הטבע ולנצל את הטכנולוגיה לתועלתו.

המונח אידיאולוגיה נולד עם המהפכה הצרפתית ומשמעו, תוכנית פעולה פוליטית שמקדמת את מטרות המאמין.

 אירופה מצויה בשלהי המהפכה התעשייתית, בפריחה כלכלית שמובילה לשגשוג שלא ראו כמותו. יש שינויים בדפוסי התעסוקה- המעבר מהכפר לעיר משנה את המעמדות, מוליד משברים בחיי המשפחה. המושג "פנאי" נהיה לנחלת הכלל- אמנות, תיאטרון, וכו'… נוצר צורך גדול בשווקים וצורך להגיע למקומות חדשים- קולוניאליזם.

חברת המונים- מושג חדש- יש אוכלוסייה המאוגדת בחברה וצריך לטפל בה. מדובר בחברה שלמה שנמצאת תחת מדינה והמדינה היא הגוף שאמון על הטיפול בה. ההמון יכול להוות פוטנציאל אדיר ככוח לרתימה אך ההמון הוא גם סכנה שכן ככל שיש יותר אנשים יותר קשה לשלוט בהם. מדינת הלאום המודרנית היא הגוף שבו המבנה הפוליטי שמסוגל להתמודד עם חברת ההמונים.

סקולריזציה /חילון- תהליך מורכב , רב שכבתי של הוצאת הדת והכנסייה מן החיים הציבוריים וחיי הפרט.

הקדמה טוענת שיש להשתחרר מן הסמכות והאמונה ויש להפריד בין המוסדות הפוליטיים למוסדות הדתיים. המדינה , בהתנתקותה מהכנסייה בעצם מתנתקת מן השירותים שהכנסייה הקנתה עד כה- חינוך, רפואה… הכנסייה הולכת ומדלדלת וכוחה הולך ויורד אך המאבק של הכנסייה עם המדינה מתחיל ב1891 עם פרסום מסמך של האפיפיור ליאו ה-13 "הררום נוורו" = אגרת חדשה. במסמך מתאר האפפיור את מהות המדינה המודרנית כמדינה בעלת הידרדרות מוסרית, המגדילה את הפערים בין עשירים ועניים ובאיגרת זו הכנסייה הקתולית מגנה את המדינה המודרנית.

זירות למאבקי הכנסייה:

1. תקרית קנודוס (1900) בברזיל– בחלקה הפנימי של בהייה שבברזיל, עיירה של 40000 נפש שבסוף המאה ה19 מוכרזת כרפובליקה, מופיע טיפוס בשם אנטוניו קונסלרי , המקנה עצמו מורה / יועץ ואוסף אליו את כל מוכי החברה ל"היטהרות דתית". הוא מגיע לקנודוס, משתלט עליה ומכריז עליה כמדינה עצמאית. ברזיל שולחת חטיבה לקנודוס אך החטיבה מובסת, לחטיבה מצורפת עוד מחלקה אך גם היא מובסת ורק כאשר כל צבא ברזיל מגיע להילחם ב"יועץ" נופלת קנודוס.

2. האקדמיה – היוותה זירה נוספת למאבקי כנסייה-מדינה. ב1860, בהשראת תאורית תורת האבולוציה של דרווין, נערך עימות בין הקסלי לווילברפורס והעימות הכתיב עליונות של הקדמה על פני הכנסייה שכן תומכי הדרוויניזם ניצחו בעימות, וניסיונה של הכנסייה לקעקע את המחקר הדרוויניסטי נכשל. כתוצאה מכך, המודרנה והקדמה זכו לעליונות על פני הכנסייה והמסורת, בהיבטים מדעיים ואחרים.

 האזרחות – ברגע שיש תיווך ישיר בין האזרח למדינה אין עוד נתינות אלא אזרחות, שותפות פוליטית בה יש דיאלוג בין האזרח למסגרת הכוללת. זכויות הפרט לא נגזרות מן השיוך המעמדי אלא מן השיוך למדינה, כלומר, במדינה המודרנית האזרחות נגזרת מעצם השייכות למדינה ולכן האנשים במדינה הם פחות או יותר שווים.

 

מבוא היסטורי לפוליטיקה בת זמננו – סיכומים

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות