הסיפור ההיסטורי וריאליזם היסטורי

ריאליזם היסטורי או הסיפור ההיסטורי היא סוגה ספרותית הנדרשת לאירועי העבר שמשוחזרים במסגרת הכתיבה באופן ריאליסטי.

ריאליזם היסטורי או הסיפור ההיסטורי הוא סוגה ספרותית של ספרים וסיפורים קצרים שנוטל את מושאיו וחומריו מתקופה מוגדרת בעבר. ההתייחסות לעבר שמגדירה סיפור היסטורי אינה חד משמעית, אך על פי רוב מדובר פשוט על תקופה שאינה התקופה שבה נכתב הסיפור. הגדרה נוספת של ריאליזם היסטורי או סיפור היסטורי היא השימוש שעושה המחבר במקורות עקיפים ולא ניסיון ישיר במעשה ייבוא החומרים המשמשים אותו ביצירתו. הריאליזם שניכר בסוגה של הסיפור ההיסטורי מתבסס בראש ובראשונה בכך שהסיפור מעוגן בהכרח במקום וזמן ממשיים וברי זיהוי שאכן היו והתרחשו בעבר. המחבר עושה שימוש באירועים שהתרחשו במציאות ועל כן הוא במידה כזו או אחרת מחויב אליהם אך הוא רשאי לבחור את מידת הנאמנות שלו ומידת החירות שלו להציג את המציאות ההיסטורית. כמובן שבכך קשורים במקרים רבים שיקוליים אתיים ושאלות על כוחה של הספרות אך לא כאן המקום לעסוק באלו. ישנו דיון רב במידת הנאמנות שצריך המחבר לקיים למקורות (ולא בהכרח לאירועים כפי שהיו) ההיסטוריים. אך אין ספק כי בכל מקרה של ריאליזם היסטורי או סיפור היסטורי מתקיים מה שמכונה בעגה הספרותית עיקרון הברירה שמתגלה ראשית בעצם ההכרעה לכתוב אודות תקופה או אירוע מסוים. לאחר הכרעה ראשונה זו צריך המחבר לבחור אילו פרטים מהמקורות הוא מאמץ ואילו הוא זונח, אילו הוא משנה בכדי להתאים למטרותיו ומה הוא מותיר כפי שהיה. שאלה מיוחדת שמעניינת בהקשרו של הסיפור ההיסטורי היא שאלת הלשון. האם צריך המחבר של סיפור היסטורי להתאים את לשון הסיפור לזו שהייתה נהוגה בתקופה שעליה הוא כותב או שמא הוא צריך להתאימה ללשון זמנו. לשאלה זו אין פיתרון חד משמעי והיא תלויה במידה רבה בשיקוליו של כל מחבר בפני עצמו.

המניעים של הסיפור ההיסטורי

הניסיון של הסיפור ההיסטורי לפנות אל העבר ולהתפלמס עימו דרך המדיום הספרותי יכול לשמש כמה תכליות ומטרות. ראשית יכול הריאליזם ההיסטורי לפנות אל העבר מתוך ניסיון להנגיד אותו למציאות של היום, לרוב בכדי להביע עליה ביקורת. דרך אחרת היא דרך זיהוי סיטואציות זהות או דומות כיום ובעבר ושימוש בזו ההיסטורית בכדי להעמיד טענות לגבי זו הנוכחית שאולי לא ניתן להשמיע באופן ישיר. שאלת הריאליזם של הסיפור ההיסטורי נענתה לעיל על ידי כך שאירועים שאכן אירעו בעבר ההיסטורי כבר ממלאים את אחד מתנאי היסוד של הריאליזם והוא עיצוב הבדוי על רקע הממשי. מאפיינים ריאליסטיים אחרים הם כבר יותר קונטיננטים ולא תמיד יופיעו במסגרת של הסיפור ההיסטורי. לפיכך בהחלט ניתן להעלות על הדעת סיפור היסטורי שאינו בהכרח ריאליסטי למעט העובדה שהוא מתרחש ושואב את חלק או כל פרטיו ממציאות היסטורית מוכרת או באופן שמתייחס למקור היסטורי מסוים. הריאליזם ההיסטורי הוא סוגה נפוצה יחסית שיש לה ביטויים בתקופות ותרבויות וכן זרמים ספרותיים שונים.

בין בדיון לממשות -סיכום

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות