ריאליזם סוציאליסטי בספרות

ריאליזם סוציאליסטי

הריאליזם הסוציאליסטי הוא גישה ספרותית שהתפתחה בראשית המאה ברוסיה תחת המשטר הקומוניסטי ורווחה מאוד בראשית דרכה של הספרות העברית החדשה.

ריאליזם סוציאליסטי הוא גישה תיאורטית לעשייה אמנותית בכלל וספרותית בפרט שנתגבשה בברה"מ בימי המשטר הקומוניסטי. מקורותיו של הריאליזם הסוציאליסטי הם בגישתו של לנין לפיה מחובתה של האמנות והספרות לגלות מודעות חברתית ולקחת חלק פעיל במאבק לשם השרשתן של תפיסות סוציאליסטיות בעולם. כך אנו רואים כי ריאליזם סוציאליסטי למעשה רואה באמנות והספרות ככלי לשם השגת תכלית חיצונית כלשהי ולא כתכלית בפני עצמה, כלומר ספרות מגויסת. הגישה של הריאליזם הסוציאליסטי התגבשה מתוך דחייה של מקורות ריאליסטיים מוקדמים יותר ובהם הריאליזם הביקורתי שטען כנגד החברה אך לא הציע כל חלופות תחת הביקורת שלו, ריאליזם תיאורי שכמו שיקף את המציאות מבלי לנסות לפעול עליה ולבסוף הריאליזם הפסימי שטען כנגד יכולתו של האדם לשנות משהו בעולם. כך מאפייני היסוד של ריאליזם סוציאליסטי הם כי הוא אינו חותר רק לשקף את המציאות או להצביע על עוולות חברתיות, אלא הוא חותר גם להבנה של המציאות (ולא רק לייצוג שלה) ומאמין ביכולתו של האדם לשנות. מאפיינים נוספים של ריאליזם סוציאליסטי שניתן להוסיף הם תמה חוזרת של יחסי יחיד וחברה ותפיסת המציאות כמונעת מפעולתם של כוחות מתנגשים (דיאלקטיקה מרקסיסטית). ריאליזם סוציאליסטי מציג על פי רוב גיבור חיובי בעל מודעות אידיאולוגית שאמור להוות אידיאל סוציאליסטי כלשהו של אדם חדש הפועל לפי עקרונות אמיתיים ומשתחרר מיחסי ניצול ודיכוי של המעמד הבורגני. מאפיין נוסף הוא טביעתו של לנין מהסופר לעצב דמויות טיפוסיות שיעידו על החברה שהן חלק ממנה וכן מרכיבי עלילה טיפוסיים שיהיו מוכרים לקורא או יעידו על התרחשות רווחת.

ריאליזם סוציאליסטי אצל לוקאץ'

ההוגה גיאורג לוקאץ' עסק רבות בנושא של דמויות טיפוסיות והדרך לעצב אותן. הוא טען כי לא רק המאפיינים השונים של דמות הם מה שהופכים אותה לטיפוסית אלא גם ואולי בעיקר המצבים שאליהם היא נקלעת והבעיות שעימן היא צריכה להתמודד. גיאורג לוקץ' אף דרש מיצירה סוציאליסטית להציג פתרונות שמגלמים את דרכה וכיוונה הרצויים של החברה ובכך לכוון את הקורא לאמץ דפוסי פעולה מסוימים בתור חיוביים.

ריאליזם סוציאליסטי בישראל

הריאליזם הסוציאליסטי רווח מאוד בארץ ישראל בעשורים שלפני ואחרי קום המדינה. התפיסה הסוציאליסטית שאפיינה את ראשית היישוב והמדינה ניכרה היטב בספרות שנטתה להיענות לדרישות שהגיעו מכיוונה של ברית המועצות. סופרים רבים עשו שימוש בחיי הקיבוץ בתור רקע וחומר גלם עליו יוכלו ליישם את דרישותיו של הריאליזם הסוציאליסטי. עם השנים דעכה בארץ האידיאולוגיה הסוציאליסטית וכך גם פחת העניין בספרות שנכתבה לפי עקרונות של ריאליזם סוציאליסטי.

בין בדיון לממשות – סיכום

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות