חשיבה אסטרטגית

חשיבה אסטרטגית
שלוש השאלות האסטרטגיות המרכזיות
1. איפה אנחנו  נמצאים עכשיו? מה אנחנו יכולים לעשות היום עם המשאבים שיש לנו?
2. לאן אנחנו רוצים להגיע? מה היעדים שלנו?
·         סוגי עסקים ומעמד תחרותי בשווקים.
·         צרכי לקוחות עליהם רוצים לענות.
·         תוצאות/מטרות להשגה.
3. איך עושים את זה? זה בעצם התחום של ה"מה".
אלו 3 השאלות המנחות בקביעת אסטרטגיה…
מהי אסטרטגיה?
1.       אסטרטגיית חברה מורכבת מהצעדים התחרותיים והגישות העסקיות שהנהלת החברה נוקטת בניהול החברה.
2.       אסטרטגיה היא "תכנית המשחק" של ההנהלה, בכדי:
א.         למשוך ולספק לקוחות.
ב.         ליצור מעמד תחרותי.
ג.          לבצע את מכלול פעילויות החברה.
ד.         להתחרות בהצלחה.
למה נדרשת אסטרטגיה?

 1. כדי לגבש פעולות והחלטות עצמאיות של מנהלים ועובדים לכלל מסגרת כלל-ארגונית מתואמת.
 1. לקבוע באופן אקטיבי את אופן הביצוע של העסקים בחברה.
 1. חזון, ערכים ופיתוח המשימות
 2. – לאן אנו רוצים ללכת, מה מנחה אותנו, מה העקרונות המנחים, מה המשימה של הארגון.

 1. הצבת מטרות
 2. – הכוונה למטרות ראשיות, רחבות – יעדי העל של הארגון.

 1. עיצוב אסטרטגיה להשגת המטרות
 2. .

 1. יישום וביצוע האסטרטגיה
 2. – זה החלק של ה"מה", הוא תלוי בשני דברים:

 1. הערכת ביצועים ונקיטת צעדים מתקנים
 2. – זה החלק של הפידבק, מדובר בתהליך דינאמי מאוד ומשתנה.

1.       חזון (Vision) – הצהרה למה הארגון רוצה להיות /להפוך.
2.       ערכים (Values) – מה מנחה את המנהלים /עובדים, מהם העקרונות המנחים אותם?
3.       משימה (Mission Statement) – תאור של מהות /מטרת הארגון והעסק הנוכחי.

כאשר מנתחים וקובעים אסטרטגיה בוחנים מספר שאלות:

* אנשים שונים בארגון מושכים לכיוונים שונים, כולם רוצים בטובת הארגון אך כל אחד חושב שצריך לעשות זאת בדרך אחרת. ע"מ שכולם ילכו יחד צריכה להיות חשיבה משותפת. למשל, חנות מכולת – גם לה יש אסטרטגיה, האם היא נבנתה בצורה אקטיבית ? מסודרת ? במקרה כזה הנקודה הראשונה פחות קריטית כי אין הרבה אנשים שיש להעביר להם את המסר/אסטרטגיה. בנוסף, ארגון קטן כמכולת יותר חשוף לתהליכים חיצוניים שהם גדולים ממנה כארגון…

התהליך של ניהול אסטרטגי

נסקור את המטרות:

א.      מה היכולות של הארגון המסוים?

ב.      מהי הסביבה שבה פועל הארגון?

חזון, ערכים ופיתוח המשימות

המשימה הראשונה כוללת שלושה רכיבים:

למה הכוונה? דוגמאות:

Vision: A car for every family (Ford).

To give ordinary folk the chance to buy the same things as rich people (Wal-Mart).

To preserve and improve human life (Merck).

To make people happy (Walt Disney).

Values: responsible to our customers…to the  environment…we do not take professional or ethical shortcuts (Merck)

Mission statement: we will provide outstanding financial returns by providing totally reliable competitively superior global air-ground transportation of high-priority goods and documents that require rapid, time-certain delivery (Federal Express).

The mission of Merck is to provide society superior products and services by developing innovation and solutions that improve the quality of life and satisfy customers needs, and to provide employees with meaningful work and advancement opportunities, and investors a superior rate of return (Merck).

* ביחס לערכים עליהם מצהירה החברה – האם החברה מוודאת שהיא עושה את הדברים נכון וללא קיצורי דרך ? האם החברה בהכרח עומדת מאחורי ערכיה ?

פדקס – אומרים אנחנו קודם כל מסתכלים על בעלי המניות שלנו ואז מסבירים איך יעשו זאת. במידה ומשהו לא כתוב, זה אומר שהחברה פשוט לא תתמקד בכך. במילים אחרות, ה-mission משקף את מה שהחברה תעשה אבל גם את מה שהיא לא תעשה…

מרק– מתייחסת קודם כל לחברה, מצהירה על כך שהיא חברה אתית, לא מעתיקה תרופות אלא מפתחת בעצמה. לשים לב לסדר הכתוב: לקוחות ß עובדים ß בעלי מניות…

אסטרטגיה- סיכומים

עוד דברים מעניינים: