סיכום: בברכת השכנים- גרמניה המאוחדת ותפקידה באירופה/ האגן שולצה

בברכת השכנים- גרמניה המאוחדת ותפקידה באירופה/ האגן שולצה

גרמניה עד לאיחודה, סימלה את שני המערכות העולמיות שהיו קיימות (קומוניזם וקפיטליזם) וניצבו זו מול זו תוך כדי איום הדדי אשר יצר מערכת של שיתוק מתמיד שהיה בו מין יסוד של הסכמה. שתי הגרמניות סימלו מצב זה לא רק בגלל שהיו בקו החזית של המלחמה הקרה, אלא גם בשל אחריותן ההיסטורית לבואו של סדר זה לעולם.

4 בחינות שבהן נבדלה גרמניה של אז מגרמניה של היום:

1-      לראשונה בהיסטוריה של מדינת הלאום הגרמנית, גרמניה מצויה במצב של "שובע". נדמה שמעולם לא היה לגרמנים די במבנה הגרמני הקיים, עקב זאת נבעו צורות הביטוי החולניות במיוחד של הלאומיות הגרמנית והחיפוש המתמיד אחרי זהות עצמית. אך כיום מהווה הרפובליקה הפדרלית החדשה את המבנה המדיני היחידי האפשרי לאומה הגרמנית ואין לה כל בת תחרות חוקית אחרת בזירה הציבורית.

2-      לראשונה בתולדותיהם יכולים הגרמנים להנות באופן מלא מאחדות ומחירות כאחת. לאורך שנים היה נראה כי שני הגורמים הנ"ל לא יכלו להתקיים יחד בגרמניה.

3-      לראשונה בקורותיהם לא התאחדו הגרמנים בניגוד לרצון שכניהם, אלא חברו יחד בהסכמתם. גרמניה המאוחדת לא נתפסת עוד כמפרת שלום באירופה, היא מתקבלת כחלק בלתי נפרד מן המערכה האירופית ואפילו כמי שעתידה להיות למעצמה במסגרתה.

4-      מדינת הלאום הגרמנית קשורה קשר בל ינתק עם המערב. גם תושבי גרמניה המזרחית חפצים לסדר כלכלי ותרבות פוליטית הנהוגה במערב. אין הרבה גורמים כבעבר העורגים לאיזו "דרך גרמנית" מיוחדת. אפילו רוסיה מתחילה להתאים עצמה לדגם חיים מערבי, ובכך לא מהווה עוד גרמניה חלופה של ממש לדרך המערבית.

כל הגורמים הנ"ל מצביעים על כך שאנו מצויים במצב חדש, שלא היה מעולם בהיסטוריה של גרמניה. מצב זה תובע התייחסות חדשה ומחשבה רעננה על אומה זו.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות