השסע הלאומי בישראל – סיכום

סיכומים באזרחות לבגרות: השסע הלאומי בישראל: גורמים ומורכבות

גורמים לשסע הלאומי בישראל:

הסכסוך הישראלי-ערבישורשיו של השסע הלאומי בישראל מתחילים בתקופת ההתיישבות היהודית הציונית בסוף המאה התשע-עשרה בארץ ישראל ובמאבק השליטה על שטחי הארץ שהתפתח עם האוכלוסייה הערבית בעקבות כך. עם השנים הלך הסכסוך והדרדר ולבש פסים אלימים. עם הקמת מדינת ישראל הלך השסע הלאומי והחריף כאשר כל צד למעשה שולל את זכותו של הצד השני למדינה בשטחי ארץ ישראל בכלל או על חלקים ממנה.

הסכסוך הישראלי-פלסטיני

הסכסוך הישראל-פלסטיני הוא הגורם המרכזי של השסע הלאומי בישראל:

בעיית הפליטים הפלסטינים במדינות ערב – במהלך מלחמת העצמאות ברחו או גורשו מאות אלפי תושבים ערבים משטחי ארץ ישראל ועברו להתגורר בשטחי יהודה, שומרון וחבל עזה וכן במדינות ערב השכנות כמו לבנון, ירדן וסוריה. רבים מתושבים אלו והצאצאים שלהם חיים עד היום במחנות פליטים ושואפים לשוב אל בתיהם שאותם איבדו או שנלקחו מהם. בשטחי יהודה ושומרון ועד להתנתקות גם בחבל עזה לאחר מלחמת ששת הימים מציאות בה מיליוני פלסטינים נמצאים תחת שליטה צבאית ישראלית ללא יכולת לכונן שלטון עצמאי משלהם ולהבטיח את זכויותיהם.

מדינת ישראל: מדינת לאום יהודית – מדינת ישראל כוללת בתוכה ב-20% שאינם יהודים, בעיקר ערבים. במצב כזה עצם הגדרתה של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודית, עם הביטוי לכך בסמלי המדינה ובחקיקה בה (כמו חוק השבות) מבססים את דמותה של ישראל כמדינה יהודית אך מדירים ודוחקים לצד את כל תושביה שאינם יהודים שחשים כי המדינה אינה שלהם ולכן הם אינם חשים חלק מהחברה ואינם מזדהים איתה. במשך עשרות שנים מקבלים ערביי ישראל יחס מפלה בהשקעה בהם מצד המדינה שאמורה להיות שלהם ולכן הם תובעים שוויון זכויות בתור מיעוט שיאפשר להם להיות חלק שווה, ולא משני, בחברה הישראלית.

בעיות המאפיינות את השסע הלאומי בישראל

זהותם של ערביי ישראל – ערבים בעלי אזרחות ישראלית קבועים בין שיוכים והזדהותם על הלאומיות הערבית ועם גורלו של העם הפלסטיני שהם רואים את עצמם כחלק ממנו לבין השתייכותם למדינת ישראל שכאמור מוגדרת כמדינת הלאום היהודי. אחרי מלחמת העצמאות קיבלו הערבים שנותרו בגבולות המדינה אזרחות ישראלית ונאלצו להתמודד עם מצב בו הם הפכו מרוב למיעוט ואיבדו את יכולתם להגשים את עצמם מבחינה לאומית.

מתח בין הערבים אזרחי ישראל ובין היהודים אזרחי ישראל – הסכסוך הישראלי-ערבי שעומד ביסודו של השסע הלאומי בישראל מתבטא הן כלפי חוץ ביחסי ישראל עם מדינות ערב והרשות הפלסטינית והן כלפי פנים ביחסים שבין אזרחי ישראל היהודים והערבים. ערביי ישראל מזדהים במידה רבה עם הפלסטינים מבחינה לאומית ומאשימים את ישראל בכך שתושבי פלסטין חיים תחת כיבוש צבאי. בשל אפליה מתמשכת איבדו קבוצות רבות מקרב ערביי ישראל את אמונם במדינה והם אינם חשים שהמדינה היא באמת שלהם ושהיא מחויבת לשלומם. הישראלים מצידם נוקטים במקרים רבים בגזענות כלפי ערביי ישראל ורואים בהם יסוד מאיים ואף לעיתים קוראים לשלול את אזרחותם או לגרשם מהמדינה, מה שכמובן לא עוזר לגשר על השסע הלאומי בישראל.

קולקטיב לאומי יהודי מול אזרחות ישראלית – אחת המתחים במסגרת השסע הלאומי בישראל הוא הדרישה מצד אחד של המדינה מתושביה הערבים לגלות לה נאמנות מבלי שהם באמת יכולים להיות שותפים שווים במדינה המוגדרת כיהודית ומפלה אותם באופן שיטתי. מצד שני החברה הישראלית אינה מוכנה לקבל ניסיוניות ערביים לשינוי הגדרת הזהות הלאומית של ישראל באופן שיאפשר גם להם להיות שותפים שווים במדינה והיא אוסרת בחוק כל התארגנות שמטרתה לשנות את אופיה של המדינה, מה שמנציח את ההיבט הזה של השסע הלאומי בישראל.  ערביי ישראל וכן ישראלים רבים טוענים כי מדינת ישראל אינה יכולה להיות דמוקרטית באמת אם בצורת קיומה היא פוגעת בעקרון השוויון ומגדירה אזרחים שווים ושווים יותר. הערבים מצדדים בגישת הגדרתה של ישראל כמדינת כלל אזרחיה ולא מדינת לאום יהודית, מה שנתפס בקרב חלקים בחברה הישראלית כאיום על המדינה וחתירה תחת ריבונותה.

ראה גם: דרכי ביטוי של השסע הלאומי בישראל

גורמים לשסע הלאומי

דרכי התמודדות

שסעים בחברה הישראלית

סיכומים באזרחות לבגרות

סיכומים באזרחות לבגרות: השסע הלאומי בישראל: גורמים ומורכבות

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: