סיכומים באזרחות לבגרות: אזרחות ישראלית: זכויות וחובות

סיכומים באזרחות לבגרות: אזרחות ישראלית: זכויות וחובות

אזרחות ישראלית מעניקה מספר זכויות השמורות לאזרחים בלבד:

א.  הזכות לבחור ולהיבחר בבחירות לכנסת (לרשויות המקומיות זכאים לבחור גם תושבים שאינם אזרחים).

ב. הזכות לקבל דרכון של מדינת ישראל.

ג. הזכות לעבוד בשירות המדינה (כלומר במשרדי ממשלה וגופים ממלכתיים)

ד.  הזכות הזכות לצאת מהמדינה ולהכנס אליה ללא הגבלה. מי שאינו בעל אזרחות ישראלית זקוק לאשרת כניסה ויציאה.

ה. הזכות לקבל הגנה מהמדינה.

החובות החלות על בעלי אזרחות וכן על תושבים ללא אזרחות:

א. חובת תשלום מסים הבאה לידי ביטוי בכמה אופנים:

חוק בריאות ממלכתי – כל בעל אזרחות ותושב במדינה מחויב בתשלום חלק מסוים ממשכורתו בתמורה לשירותי בריאות ממלכתיים הניתנים לכל

חוקי הביטוח הלאומי – הרשת החברתית להגנה על החלשים. תשלומי ביטוח לאומי מבטיחים לאזרחי ישראל רמת חיים מינימלית על ידי תשלום קצבאות שונות כגון קצבאות ילדים,  קצבת זקנה,  קצבת נכות,  דמי אבטלה.חובת תשלום ביטוח לאומי חלה על כל האזרחים במדינה.

חוק מס הכנסה – כל אזרח ותושב במדינת ישראל מחויב בתשלום אחוז מסוים מהכנסותיו למדינה בכדי שהמדינה תוכל לספק את השירותים השונים שהיא מבטיחה כמו חינוך, ביטחון, סעד ועוד. תשלום המיסים אינו נגבה רק כאחוז מהשכר אלא גם על ידי מיסוי מוצרים שונים ופעולות שונות שעליהן גובה במדינה כסף (למשל מע"מ)

ב. חובת שירות ביטחון – בכדי להבטיח את ההגנה על גבולות המדינה כל בעלי האזרחות או מעמד של תושבות קבע במדינת ישראל חייבים על פי חוק בשירות צבאי הכולל שירות סדיר ושירות מילואים.

לשר הביטחון ישנה הסמכות לפטור אדם משירות רפואי בשל הסיבות הבאות:

• מסיבות רפואיות

• מסיבות דתיות – נשים שאינן יכולות לשמור על אורח חיים דתי בצבא מקבלות ממנו פטור ויכולות להתנדב במסגרות שירות לאומי במקום.

• מסיבות מצפוניות – בעבור אנשים המצהירים כי אינם יכולים לשרת בצה"ל מסיבות מצפוניות.

• מסיבות של נישואין או לידה – נשים נשואות, נשים הרות או אמהות.

* פטור לתלמידי ישיבות במסגרת הסדר "תורתם אמונתם" – תלמידי ישיבה חרדים אינם חייבים בשירות צבאי במידה והם לומדים בישיבה.

ג. חובת הנאמנות למדינה

החוק במדינת ישראל מגדיר את חובת הנאמנות למדינה ומאפשר להעמיד לדין כל אדם על הפרת אמונים למדינה כמו למשל במקרים של ריגול ושיתוף פעולה עם האויב.

סיכומים באזרחות לבגרות

סיכומים באזרחות לבגרות: אזרחות ישראלית: זכויות וחובות

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות