סיכום באזרחות לבגרות: קבלת וביטול אזרחות ישראלית

סיכום באזרחות לבגרות: קבלת וביטול אזרחות ישראלית

חוק האזרחות במדינת ישראל מונה שש דרכים לקבלת אזרחות ישראלית

א.    מכוח חוק השבות – כל יהודי בכל מקום בעולם יכול לקבל לבקשתו אזרחות ישראלית.

ב. מכוח ישיבה בארץ – תושבים קבועים (לא יהודים) זכאים לקבל אזרחות אם הם חיים בדרך קבע במדינת ישראל. כך קיבלו כל תושביה הלא יהודיים של ישראל אזרחות על פי רישמוי מרשם האוכלוסין בשנים הראשונות של המדינה (ולאחר מכן גם בתיקון שנחקק בחוק האזרחות ב-1980)

ג.   מכוח לידה – כל אדם שנולד לאב או אם בעלי אזרחות ישראלית יוכל להיות אזרח ישראלי. מי שנולד מחוץ לגבולות ישראל יוכל לקבל אזרחות ישראלית רק אם אביו או אמו חיו בישראל קודם לכן והיו בעלי אזרחות ישראלית. כלומר, שיטת דין הדם מוגבלת רק לדור אחד.

ד.      מכוח לידה וישיבה בארץ – אנשים שאינם יהודים ונולדו בארץ ללא אזרחות אחרת, והם תושבי ישראל במשך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה יכולים לבקש אזרחות ישראלית בתקופה שבין יום ההולדת ה-18 שלהם וה-21.

ה.   מכוח התאזרחות – אדם יכול לקבל אזרחות ישראלית אם הוא עומד בתנאים הבאים:

* הוא שהה בישראל לפחות שלוש שנים מתוך חמש השנים שקדמו ליום בו מוגשת בקשת האזרחות.

* יש בכוונתו לגור בארץ לטווח ארוך

* שולט בעברית

* מוכן לוותר על האזרחות הקודמת שלו

* עומד בתנאים שמגדיר משרד הפנים לזכאות לישיבת קבע בישראל.

* מצהיר אמונים למדינת ישראל.

* גם לאחר עמידה בכל התנאים הללו הענקת אזרחות עדיין נתונה לשיקולו של שר הפנים.

ו.    מכוח הענקה – החוק הישראלי מאפשר לשר הפנים להעניק אזרחות ישראלית על פי שיקול דעתו ובמצבים בהן המדינה מעוניינת להעניק אזרחות לאנשים מסוימים.

ביטול אזרחות

החוק במדינת ישראל מגדיר כמה מקרים בהם ניתן לבטל אזרחות של אדם:

א.  אזרח ישראלי שיצא מישראל בניגוד לחוק ועבר לאחת מהמדינות המוגדרות על ידי ישראל כמדינת אויב או קיבל אזרחות של מדינה כזו ייחשב בתור מי שויתר על האזרחות הישראלית שלו וכך גם ילדיו שיוולדו מחוץ לישראל.

ב.  לשר הפנים יש את הסמכות לבטל אזרחות של אדם שעשה מעשים שיש בהם משום הפרת אמונים למדינה.

ג.  שר הפנים יכול לבטל אזרחות של אדם אם או הוכח כי האדם קיבל אזרחות על סמך הצגת מידע לא נכון.

ד.  ויתור מרצון – כל אדם בעל אזרחות ישראלית יכול להצהיר בכתב על כך שהוא מוותר על האזרחות הישראלית שלו, בכפוף להסכמת שר הפנים שיכול לדחות את הבקשה לויתור על אזרחות, למשל במקרים בהם בקשת הויתור על אזרחות מיועדת בכדי להימנע משירות צבאי.

סיכומים באזרחות לבגרות

סיכום באזרחות לבגרות: קבלת וביטול אזרחות ישראלית

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: