זכויות חברתיות – סיכום באזרחות

זכויות חברתיות הן זכויות יסוד בדמוקרטיה, חלק מזכויות האדם והאזרח ועקרונות המשטר הדמוקרטי אך הן אינן חלק מהזכויות הטבעיות וכל מדינה מחליטה אילו זכויות חברתיות היא מעניקה לאזרחים שלה.

1. זכויות חברתיות הן זכויות המוענקות על ידי המדינה ליחיד כאזרח.

2. הן אינן חלק מן הזכויות הטבעיות ולכן המדינה יכולה לשנות ולבטל אותן.

3. לכל מדינה יש את הזכות להפעיל שיקול דעת בקביעת ומתן השירותים הנובעים מן הזכויות החברתיות.

סוגי זכויות חברתיות

הזכות לרמת חיים –  הזכות לרמת חיים היא הזכות לחיות ברמה קיום סבירה המהווה את המינימים לקיומו של האדם  בהתאם לסטנדרט שהמדינה קובעת. הזכות לרמת חיים יכולה להיות מובטחת על ידי מימון של המדינה של מוצרי יסוד, קצבאות רווחה כמו השלמת הכנסה, קצבת ילדים, קצבת זקנה, דמי אבטלה ועוד.

הזכות לדיור – הזכות לדיור קובעת כי לכל אדם יש את הזכות למגורים נאותים ולקורת גג מעל לראשו. המדינה יכולה להבטיח את הזכות לדיור בדרכים שונות כמו דיור ציבורי, מתן הלוואות ומשכנתאות מוזלות, מימון בנייה ועוד.

הזכות לטיפול רפואי – לכל אדם יש את הזכות לחיות חיים בריאים ולקבל טיפול רפואי הולם, המדינה אחראית לספק לאזרחים שלה שירותי בריאות ולהבטיח כי יקבלו את הטיפול שדרוש להם. המדינה מבטיחה את הזכות לטיפול רפואי על ידי ביטוח בריאות ממלכתי שמבטיח טיפול רפואי גם למי שאין לו יכולת לשלם בעבורו.

זכויות עובדים ותנאי העסקה – זכויות עובדים ותנאי העסקה מתייחסות אל היבטים שונים של העסקה של עובדים ובהם שכר מינימום, תנאי עבודה נאותים, הגבלת מספר שעות העבודה, הבטחת שכר שווה עבור עבודה שווה. זכויות אלו כוללת בין היתר גם את הזכות לחופש השביתה.

הזכות לחינוך – הזכות לחינוך קובעת כי למדינה יש אחריות להבטיח כי לכל ילד בעל אזרחות תנתן האפשרות לקבל השכלה בסיסית ולרכוש ערכים, כלים ומיומנויות שיסייעו לו בחייו כאזרח וכאדם פרטי ועצמאי. כל מדינה דמוקרטית קובעת את הדרכים שלה להבטיח את הזכות לחינוך ובישראל היא באה לידי ביטוי על ידי חוק חינוך חובה חינם (שנשחק עם השנים).

הנושא של זכויות חברתיות הוא עניין לויכוח בין הגישה הסוציאל דמוקרטית והגישה הליברלית בדמוקרטיה. הגישה החברתית גורסת כי הזכויות האלו שקולות לזכויות הטבעיות כחלק מזכויות האדם והאזרח מבחינת המחוייבות של המדינה לדאוג להן ואילו הגישה הליברלית טוענת כי יש להבחין בין זכויות טבעיות לבין זכויות חברתיות שנתונות לשיקולה של כל מדינה והאילוצים הכלכליים שלה.

ראו גם: זכויות חברתיות- כלכליות, זכויות חברתיות – הגדרה

סיכומים באזרחות לבגרות

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: