הזכות לחיים, לביטחון ולשלמות הגוף – סיכום

הגדרה: הזכות לחיים ולביטחון רואה בזכותו של אדם לחיות ולא להפגע מאחרים בתור זכות יסודית וראשונית שלא ניתן לפגוע בה. הזכות לביטחון קובעת כי חובתה של מדינה להגן על אזרחיה ועל השוהים בגבולותיה.

הזכות לחיים וביטחון (ולשלמות הגוף) מבוססת על ההכרה בכך שנטילת חייו של אדם או פגיעה בשלמות הגוף שלו היא מעשה בלתי מוסרי, ואולי אף המעשה הבלתי מוסרי ביותר של חברת בני האדם.

דיון מורחב

הזכות לחיים ולביטחון אינה רק הזכות להימנע מפגיעה בגוף או בחיים שכן היא יכולה לכלול בנוסף גם את זכות האדם לחיות ללא פחד מפני מוות, פגיעה פיזית או השפלה. בתפיסה זו, הנכללת במסגרת של הזכות לחיים וביטחון, עומד ההכרה בכך שגם איום או פחד מהווים למעשה פגיעה בשלמותו של הגוף. לפיכך, תחת הרעיון של זכויות האדם והאזרח, המדינה מחוייבת לשמור על זכות החיים והביטחון של כל אדם ומחובתה להגן על החיים והביטחון האישי כל כל האנשים, בין אם הם בעלי אזרחות או ללא אזרחות, שחיים במדינה. הזכות לחיים ולביטחון באה לידי ביטוי בחקיקה של המדינה האוסרת על רצח, אלימות, אונס, תקיפה, הריגה וכיו"ב. הכלים שבאמצעותם מבטיחה המדינה את חייהם ובטחונם של אזרחיה הם המשטרה, הצבא והמערכת המשפטית.

סוגיות הנוגעות לזכות לחיים

בעולם של ימינו ישנן מספר סוגיות הנוגעות לנושא של הזכות לחיים. נושאים אלו כוללים את השאלה של עונש מוות. בארה"ב ישנו ויכוח ותיק אודות נושא ההפלה והשאלה האם גם לעובר יש זכות לחיים. השאלה של המתת חסד של אנשים סובלים אף היא שנויה במחלוקת וישנן מדינות האוסרות עליה (ישראל) בצד מדינות שמתירות (שוויץ). סוגיה נוספת היא מקרים של "רצח מוצדק" כמו הריגה להגנה עצמית והשאלה באילו מקרים היא חלה. יש המרחיבים את הזכות לחיים גם לכלל בעלי-החיים וטוענים כי הם זכאים לאותה הגנה שמקבלים בני אדם. הזכות לביטחון באה לידי ביטוי בשאלות על אלימות משטרתית או גיוס חיובה.

ראו סיכומים מורחב אודות: הזכות לחיים וביטחון , זכויות האדם והאזרח, סיכומים באזרחות לבגרות.

להבין לעומק זה להבין טוב יותר:

הפילוסוף פיטר סינגר על הזכות לחיים

האם גם לבעלי חיים יש זכות לחיים?

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

שפרה ופועה מורדות בפרעה וגם בעמרם

מי היו שפרה ופועה כוכבות שמות פרק א'? מה משמעויות השמות שלהן וכיצד הן קראו תיגר (פמיניסטי) גם על המלך פרעה וגם על הבעל/אבא עמרם.

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: