הפרדת רשויות – סיכום

סיכום באזרחות: עקרונות המשטר הדמוקרטי: הפרדת רשויות

המקור של הרעיון של הפרדת רשויות כחלק מעקרונות המשטר הדמוקרטי מגיע מההוגים מונטסקייה ו- ג'ון לוק, שראו בדמוקרטיה ייצוגית הכרח מציאותי אך מצאו לנכון לטעון כי ביטוי של עקרון הגבלת השלטון בא לידי ביטוי דרך הפרדת רשויות.

הרעיון של הפרדת רשויות קובע כי במדינה דמוקטרית ישנה חלוקה של הכוח בין גורמים שונים וכי לא כל הכוח מרוכז בידי גוף אחד. המטרה של הפרדת רשויות היא הגבלת השלטון ומניעת ריכוז של כוח עודף במקום אחד, וכך הרשויות השונות פועלות בכדי להגביל זו את זו.

העקרון של הפרדת רשויות בא לידי ביטוי בהפרדה של הכוח לשלושה נושאים: חקיקה, ביצוע ושיפוט ובהתאם ישנה הפרדת רשויות בין הרשות המחוקקת (הפרלמנט), הרשות המבצעת (הממשלה) והרשות השופטת (בתי המשפט) באופן שבו נוצרת תלות הדדית בין הרשויות השונות שבולמות ומאזנות זו את זו.

עקרון הפרדת הרשויות נועד:

1. להגביל את השלטון ובכך לוודא כי האזרח חופשי מסכנה של עריצות השלטון ועריצות הרוב.

2. הבטחת תפקודה היעיל של המערכת השלטונית כולה.

הפרדת הרשויות בדרך כלל אינה מלאה וייתכן ותהיה חפיפה בין רשויות שונות, בעיקר בין הרשות המחוקקת והרשות המבצעת (חבר כנסת יכול להיות גם שר בממשלה). הפרדת רשויות מלאה היא בעייתית מכיוון שבמצב כזה רשויות לא היו יכולות לתפקד באופן יעיל שכן כל אחת הייתה עוצרת לגמרי את האחרת. האיזון דרך הפרדת רשויות עם חפיפה חלקית מבטיח הרמוניה פנימית ושיתוף פעולה תוך איזון, בקרה וריסון הדדי.

הפרדת רשויות באה לידי ביטוי באופנים שונים במודלים דמוקרטיים שונים. בדמוקרטיה פרלמנטרית הרשות המבצעת מוגבלת על ידי הרשות המחוקקת (הפרלמנט) בכך שהיא פעולת על פי חוקים שנקבעים על ידי הפרלנט, ואילו הרשות המבצעת מאזנת את כוחה של הרשות המחוקקת בכך שהיא נותנת פרשנות ומבצעת בפועל את החוקים של הפרלנט שיכול מצידו להפעיל את הרשות השופטת שתקבע את הלגיטימיות של פירוש החוק שיכול כאמור להשתנות על ידי הרשות המחוקקת. בדמוקרטיה נשיאותית הנשיא כפוף לחוקים של הפרלמנט אך יש לו זכות להטיל וטו ולבטל חקיקה של הפרלמנט שיכול מצידו לעקוף את הוטו על ידי רוב מיוחס.

סיכומים באזרחות לבגרות

סיכום באזרחות: עקרונות המשטר הדמוקרטי: הפרדת רשויות

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות