סיכום: עקרונות הדמוקרטיה והמשטר הדמוקרטי

סיכומים באזרחות לבגרות: עקרונות הדמוקרטיה – עקרונות המשטר הדמוקרטי

עקרונות המשטר הדמוקרטי הם העקרונות הבסיסיים שעל פיהם מתנהל משטר דמוקרטי ובעזרתם מובטחת קיומה של מדינה בתור מדינה דמוקרטית. עקרונות המשטר הדמוקרטי הם עקרונות אוניברסליים התקפים בכל מדינה המגודרת בתור דמוקרטיה אך הפירוש של עקרונות המשטר הדמוקרטי יכול להשתנות ממדינה למדינה בהתאם לאופיה והשקפתה.

עקרונות הדמוקרטיה והמשטר הדמוקרטי כוללים את:

עקרון שלטון העם–  עקרון שלטון העם הוא אחד מעקרונות המשטר הדמוקרטי החשובים ביותר והוא קובע כי אזרחי המדינה הם הריבון שלה. (ראו גם מה אומר (ומה לא אומר) עקרון שלטון העם)

עקרון הפלורליזם – עקרון הפלורליזם אף הוא חלק חשוב ביותר של עקרונות המשטר הדמוקרטי והוא קובע בזכות קיומן של דעות והשקפות מנוגדות.

עקרון הסובלנות – עקרון הסובלנות הוא עקרון דמוקרטי המבטא את הנכונות לקבל כל אדם וכל השקפה שהיא שונה מזו שלך.

עקרון ההסכמיות– עקרון ההסכמיות הוא חלק מעקרונות המשטר הדמוקרטי והוא מבטא את הצורך בהסכמה רחבה כבסיס לכינון של משטר דמוקרטי.

עקרון הכרעת הרוב – עקרון הכרעת הרוב מבטא את דרך ההתנהלות הבסיסית של המשטר הדמוקרטי ומבוסס על עקרון שלטון העם.

עקרון הגבלת השלטון –  עקרון הגבלת השלטון מגביל את כוחו של השלטון ומונע ניצול שלו לרעה וכולל בין היתר את הפרדת הרשויות, הבחירות הדמוקרטיות, מנגנוני פיקוח וביקורת והחוקה

עקרון שלטון החוק – עקרון שלטון החוק הוא חלק חשוב של עקרונות המשטר הדמוקרטי והוא קובע כי כל האזרחים והמוסדות שווים בפני החוק

זכויות האדם והאזרח – זכויות האדם והאזרח הן זכויות בסיסיות שמעניק כל משטר דמוקרטי לאזרחים שלו והן נחשבות לחלק מעקרונות המשטר הדמוקרטי (כאן תוכלו לקרוא על למה זכויות אדם חשובות). הזכויות אינן מותנות בקיום חובותיו של האזרח. זכויות האדם והאזרח כוללות:

הזכויות הטבעיות – זכויות יסוד

הזכות לחיים והזכות לביטחון (שלמות הגוף)

הזכות לחירות (הכוללת את: חירות המחשבה והדעה, חירות המצפון, חיפוש הביטוי וחירות המידע, חופש ההתאגדות, חופש הדת, חופש התנועה, חופש העיסוק ואת הזכות לשם טוב)

הזכות לקניין

הזכות לשוויון

הזכות להליך הוגן

הזכות לכבוד 

הזכות לפרטיות

זכויות חברתיות

הזכות לרמת חיים

הזכות לדיור

הזכות לטיפול רפואי

הזכות לחינוך

זכויות עובדים ותנאי העסקה

הזכות לבחור ולהיבחר

זכויות קבוצה

כאמור, כל חלק של עקרונות המשטר הדמוקרטי הוא חלק הכרחי מיסודה של דמוקרטיה, אולם בכל מדינה ובכל דמוקרטיה ישנם דרכים שונות לבטא את עקרונות המשטר הדמוקרטי וליצור איזונים בניהם. הנושא של עקרונות הדמוקרטיה הוא נושא מרכזי בלימודי אזרחות והרשימה לעיל תסייע לכם להכיר את העקרונות השונים (כאן תוכלו למצוא גם רשימה מקוצרת של עקרונות דמוקרטיים).

השיטה הכי גרועה חוץ מכל השאר: ציטוטים מפורסמים על דמוקרטיה

סיכום בטבלה של עקרונות המשטר הדמוקרטי וסוגי עקרונות דמוקרטיים:

עקרונות הקשורים בחברהעקרונות הקשורים באדם

עקרונות הקשורים בשלטון

שלטון עםשלטון של העם למען העם ועל ידי העם (השתתפות אזרחים בשלטון)זכויות אדם – זכויות טבעיות =זכויות יסוד ניתנות לאדם כאדם –חיים וביטחון  חירות שוויון קניין  הליך הוגן, כבוד ,שם  טוב ופרטיותזכויות אזרח – ניתנות לאדם כאזרח במדינתו – השתתפות בבחירות , חופש התארגנות

זכויות חברתיות – ניתנות לאדם על ידי השלטון כאזרח

הגבלת שלטוןהשלטון לא יכול לעשות כרצונו. השלטון מופעל על ידי העם ולמען העם.הגבלת השלטון נעשית על ידי

מנגנונים פורמליים

פרלמנט (כנסת ) – באמצעות חקיקה, הצבעת אי אמון, אופוזיציה

מוסד ביקורת המדינה

נציב תלונות הציבור

מערכת המשפט

מנגנונים בלתי פורמליים

תקשורת

דעת קהל

אומנות – קולנוע, תיאטרון, ספרות

עקרון הפרדת רשויות

אמצעי להגבלת שלטון

קיומן של 3 רשויות שלטון (מחוקקת, מבצעת ושופטת)ביניהן מערכת של איזונים ובלמים

עקרון הבחירות- אמצעי להגבלת שלטון  על ידי חילופי שלטון ועל פי חמישה תנאים :

כלליות חשאיות שוויוניות

תקופתיות – חוזרות ונשנות

חופשיות

סיכומים באזרחות לבגרות

ראו גם: עקרונות המשטר הדמוקרטי – סיכום תמציתי

האם יותר נשים בשלטון משמע פחות שחיתות שלטונית?

לשם אינטרס, הנאה או עשיית טוב: אריסטו על סוגי החברים שיש לכם ומשמעותה של החברות

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: