סוגיית הזהות של אזרחי ישראל – אזרחות לבגרות

סיכומים באזרחות לבגרות: פרק ג' – סוגיית הזהות של אזרחי ישראל

המושג "זהות" מתייחס אל טווח רחב של מרכיבים שבאמצעותם מגדיר אדם את עצמו. אדם מזהה את עצמו על ידי שיוך של עצמו אל גורם מסוים וניגוד בינו לבין גורמים אחרים.

מרכיבי הזהות

את הגורמים המהווים את הזהות שלנו ניתן לחלק לשתי קבוצות:

מרכיבי זהות נרכשים: כאלו שניתנים לשינוי. כמו למשל ערכים, מקצוע, דת, אזרחות וכו'

מרכיבי זהות שיוכיים (מולדים): מרכיבי זהות שאינם ניתנים לשינוי. כמו למשל נתונים פיזיים, מין, עדה, צבע עור ועוד.

אחת מהגורמים החשובים שיוצרים זהות אישית הם השתייכות והזדהות דרך הסכמה עם קבוצה כלשהי כמו מפלגה, ארגון או מדינה. בעת המודרנית לכל אדם ישנם כמה מישורי השתייכות ולפיכך כמה מישורי זהות שונים.

הזהות של אזרחי ישראל היהודיים:

1. זהות אזרחית: זהות זו מדגישה את המרכיב האזרחי ואת היותו של האדם אזרח של מדינת ישראל מבחינת מעמדו המשפטי וזכויות האזרח שלו. זהות כזו מזדהה עם המסגרת הפוליטית של המדינה ללא קשר לאתניות, דת, עדה או מין.

2. זהות אזרחית לאומית: זהות אזרחית לאומית היא זהות משולבת שכוללת את המרכיב האזרחי לעיל אך בנוסף גם את המרכיב הלאומי של הזהות, דהיינו הגדרת הזהות העצמית כישראלי וכיהודי זהות זו מבוססת גם על הזיקה למדינת ישראל וגם על הזיקה לעם היהודי בגולה

3. זהות אזרחית יהודית לאומית: זהות זו משלבת בין יסודות דתיים, לאומיים ואזרחיים. הזהות מבוססת על השייכות והקשר למדינת ישראל, לדת היהודית ולעם היהודי גם יחד ובכך היא מנוגדת לאלו המדגישים את זהותם הישראלית ללא קשר להיבטים דתיים.

4. זהות דתית-חרדית: הזהות החרדית שוללת גם את הזהות האזרחית וגם את הזהות הלאומית הציונית-חילונית והיא בנויה אך ורק על שייכות דתית.

הגדרת הזהות של אזרחיה הערביים של ישראל

1. זהות אזרחית: הזהות האזרחית של ערביי ישראל מדגישה את המרכיב האזרחי-ישראלי ומבטאת זיקה למדינת ישראל.

2. זהות דתית: הגדשה של המרכיב הדתי בזהות האישי דרך הזיקה אל הדת המוסלמית או הנוצרית.

3. זהות לאומית: לזהות הלאומית של ערביי ישראל ישנן שתי גירסאות:

א. ערבי – הגדרת הזהות מתוך זיקה אל הערביות הכללית (פאן-ערביות)

ב. פלסטיני – זיקה אל הלאומיות הפלסטינית והשאיפה להגשמת הלאומיות הערבית בתוך גבולות ארץ ישראל.

הגדרת הזהות של האזרחים הדרוזים

בדומה להגדרת הזהות הערבית, גם הדרוזים (ובמידה רבה הבדואים) יכולים להגדיר את עצמם דרך זהות אזרחית, זהות דתית, זהות לאומית או אתנית כדרוזים, ערבים או פלסטינים.

חזרה אל: סיכומים באזרחות לבגרות

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות