סיכומים באזרחות לבגרות

כאן תמצאו סיכומים לבגרות באזרחות המכסים את מרבית החומר לקראת בחינת הבגרות באזרחות. הסיכומים מחולקים לנושאים שונים בהתאם לתוכנית הלימודים לבגרות באזרחות וכוללים את מרבית הנושאים למבחן לפני מיקוד. הסיכומים בנויים בצורה כזו המייחדת סיכום נפרד לכל נושא עם קישורים פנימיים המאפשרים תנועה נוחה ויכולת ללמידה מקבילה. הסיכומים כוללים גם קישורים לחומרי העשרה בנושאים השונים של בחינת הבגרות באזרחות. בכדי לבחון את היכולות שלכם ואת המוכנות לבגרות באזרחות תוכלו לעשות שימשו במאגר השאלות והתשובות באזרחות שלנו.

הסיכומים לבגרות באזרחות כוללים את הנושאים של לאום ומדינת לאום, סוגיית זהות של מדינת ישראל והגישות השונות לתפיסת אופייה של מדינת ישראל ומאפיינה של מדינת ישראל. החלק השני של הסיכומים באזרחות עוסקת בנושא של מהי דמוקרטיה ומכיל סיכומים אודות הגדרת המדינה הדמוקרטית, עקרונות המשטר הדמוקרטי וזכויות האדם והאזרח. כמו כן כוללים הסיכומים באזרחות סיכומים אודות שאלת החוקה בישראל והאזרחות בישראל. חלקים נוספים של הסיכומים באזרחות מתייחסים לפרק בחומר הלימוד אודות החברה הישראלית והשסעים המאפיינים אותה ואילו החלק האחרון של הסיכומים באזרחות לבגרות מסכם את נושאי המשטרה ורשויות השלטון בישראל.

לנוחיותכם תמצאו קישורים גם למבנה בחינת הבגרות באזרחות וסיכום של החומר לקראת בחינת הבגרות. בבוא העת נפרסם גם מיקוד כאשר הוא יהיה רלוונטי למועדים השונים של בחינת הבגרות באזרחות.

כאן תוכלו למצוא סיכומים לבגרות באזרחות מועדי חורף וקיץ 2022 – תשפ"ב

סיכומים לבגרות באזרחות:

מבנה בחינת הבגרות באזרחות

החומר לבחינת הבגרות באזרחות

מבוא: 

תכנית החלוקה – החלטה 181 של האו"ם

מגילת העצמאות

הצדקות להכרזת העצמאות

מאפיינים היהודיים של המדינה הבאים לידי ביטוי בהכרזה

השוואה בין תכנית החלוקה 181 והכרזת העצמאות

חלק ראשון: מהי מדינה יהודית?

לאום ומדינת לאום

המרכיבים ההכרחיים לקיומה של המדינה

לאומיות אתנית

מדינת לאום אתנית-תרבותית

מדינה דו לאומית

מדינה רב לאומית

מדינת לאום פוליטית/כלל אזרחיה

הצדקות למדינת לאום דמוקרטית

מדינת ישראל: גישות שונות (טבלה)

השקפות וגישות לאופיה של מדינת ישראל

סוגיית הזהות של אזרחי ישראל

מאפייניה של ישראל כמדינה יהודית

היבט משפטי נורמטיבי – חוקים בעל אופי יהודי

סמלי המדינה כביטוי למדינה יהודית

החקיקה בישראל כביטוי למדינה יהודית

הסדר הסטטוס-קוו

מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי והאזרחים הערבים בישראל

חלק שני: מהי דמוקרטיה?

המדינה הדמוקרטית: הגדרות וגישות

הרעיון הדמוקרטי

דמוקרטיה ליברלית וסוציאל-דמוקרטיה

עקרונות המשטר הדמוקרטי

עקרון שלטון העם

עקרון הפלורליזם

עקרון הסובלנות

עקרון ההסכמיות

עקרון הכרעת הרוב

עקרון הגבלת השלטון

תרבות פוליטית דמוקרטית

בחירות דמוקרטיות

הפרדת רשויות

שיטות בחירות

יתרונות וחסרונות של שיטת הבחירות בישראל

מנגנוני פיקוח וביקורת

חוקה

עקרון שלטון החוק

גבולות הציות לחוק

זכויות האדם והאזרח

זכויות טבעיות

הזכות לחיים והזכות לביטחון

הזכות לחירות

הזכות לקניין

הזכות לשוויון

הזכות להליך הוגן

הזכות לכבוד והזכות לפרטיות

הזכות לבחור ולהיבחר

זכויות חברתיות

זכויות קבוצה

זכויות פוליטיות

הקשר בין זכויות וחובות

אמצעי פיקוח וביקורת

גבולות בדמוקרטיה

הגנה על זכויות האדם והאזרח בישראל

המיעוטים בישראל

זכויות המיעוט בישראל

סוגיית החוקה בישראל

אזרחות

קבלת וביטול אזרחות ישראלית

אזרחות ישראלית: חובות וזכויות

חובות האדם כאדם וכאזרח

שסעים בחברה הישראלית

השסע הלאומי בישראל

דרכי ביטוי של השסע הלאומי בישראל

השסע הדתי בישראל

המשטר ורשויות השלטון בישראל

היסודות החוקתיים של מדינת ישראל

הרשות המחוקקת -הכנסת

הליך החקיקה בכנסת

חברי הכנסת

הרשות המבצעת – הממשלה

סמכויות ואחריות הממשלה, סמכויות הממשלה ותפקידיה

הרשות השופטת

אי תלותה של הרשות השופטת

סוגי המשפט בישראל ומבנה מערכת המשפט

הפרדת רשויות בישראל

חוק השבות

תקשורת ופוליטיקה בישראל

שחיתות שלטונית

עשינו במיטב יכולתנו להציע לכם סיכומים באזרחות לבגרות איכותיים עד כמה שניתן, אך השימוש בהם, כמובן, הוא באחריותכם בלבד.

לדעת עוד:

מה הבעיה עם שחיתות שלטונית?

17 ציטוטים מלאי אמת של מנהיגים גדולים ומנהיגות מרשימות

9 דרכים לשיפור החשיבה הביקורתית שלך

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות