נואזיס ונואמה

נואזיס ונואמה הם מושגים בפנומנולוגיה המתייחסים לפעולה של התודעה כ"התכוונות". לפי הוסרל, ה"נואמה" תהיה האובייקט ה"מכוון" של פעולות תודעה, או אובייקט של המחשבה (ולא: האובייקט "כשלעצמו"), ולכן אובייקט תודעה ככזה. "נואזיס" פירושו האופן שבו מעשה התודעה מתייחס לאובייקט שלו (להאמין, לרצות, לשנוא, לאהוב) ואילו "נואמה" פירושו איך האובייקט מופיע דרך הפעילות ההכרתית המכוונת (מאמין, רצוי, שנוא, אוהב וכו').

עבור הוסרל לחשוב זה תמיד לחשוב על משהו, וזו הסיבה שכל מה שאנו תופסים צריך להיתפס כנתפס, כמושא של תפיסה מכוונת ולא משהו שהוא פשוט "שם" בחוץ בפני עצמו. נואזיס הי ה"פילטר" שדרכו זורמת חווית המציאות שלנו, אופני המשמעות השונים שדברים יכולים לקבל מהתודעה שלנו. לפי הוסרל באמצעות הנואזיס, או כנואזיס, התודעה הופכת להיות תודעה של משהו. הנואמה היא המשמעות המיוחסת לאובייקט המחשבה על ידי התודעה.

המשמעות היא שבעבור הפנומנולוגיה של הוסרל התודעה מורכבת משני חלקים שאף אחד מהם לא מתייחס לדברים ה"אובייקטיביים" בעולם עצמו. מכיוון שהדברים הם תמיד תוצר של התכוונות אקטיבית, האופן שבו הם מכוונים (נואזיס) והתוצר של אותה התכוונות (נואמה) הם מה שמכונן אותם כפי שהם בעבור ההכרה.

חזרה אל הדברים עצמם: מבוא לפילוסופיה של הוסרל

עוד דברים מעניינים: