ספרות החכמה

סיכומים לבגרות בתנ"ך של הפרקים הנכללים בפרק ספרות החכמה:

ספרות החכמה בתנ"ך

מבוא לספר איוב

איוב פרק א' – הניסיון הראשון של איוב

איוב פרק ב' – הניסיון השני של איוב וביקור רעיו

פרק ג': איוב מקלל את יומו

פרק ד': נאום אליפז

איוב י"ג

איוב פרק ל"ח – מענה ה' לאיוב

איוב פרק מ' 1-5 – מענה איוב לה'

פרק מ"ב

סיכום ספר קהלת

קהלת פרק א'

קהלת פרק ב'

קהלת פרק ג'

אמנות האהבה של אריך פרום

האם אהבה היא לא רגש אלא בכלל מיומנות שאפשר לרכוש וצריך לתרגל? ספר המופת "אמנות האהבה" של אריך פרום מסביר איך לאהוב אחרים ואת עצמנו.

סיכומים לבגרות בתנ"ך