דטרמיניזם טכנולוגי: מרשל מקלוהן והארולד איניס

הארולד איניס

* חוקר קנדי, השתייך לאסכולת טורונטו,  היה המורה של מקלוהן. היסטוריון שעסק בהיסטוריה של הכלכלה הקנדית. כתב 2 ספרים חשובים: "האימפריה של התקשורת", "ההטיה התקשורת".

* עסק בהטיה בזמן והטיה במרחב ובשאלת המונופולין על הידע.

* הוא שונה ממקלוהן באופי האפקט וההשפעה שהוא מייחס לטכנו'. הוא טוען שההשפעה היא ברמת המאקרו, התקשורת משפיעה על יחסי הכוח בחברה, על המוסדות החברתיים והארגון החברתי.

* אחד הדברים שהוא בדק את הקשר שבין הופעת טכנו' תקשורת לבין הופעתן ונפילתן של ציוויליזציות. הוא טוען שהפפירוס גרם למצרים להיות אימפריה כ"כ חזקה.

n      אמצעי התקשורת הדומיננטיים בזמן נתון הם הגורם העיקרי המסביר את עלייתן ונפילתן של ציוויליזציות.

n      אמצעי התקשורת הם גם האחראיים לשינויים פנימיים בתוך כל ציוויליזציה.

n      שלטון, פירושו בין השאר, השגת מונופול על ידע ועל הפצתו, ומכאן גם על אמצעי התקשורת.

טכנולוגיות תקשורת מעצבות מגמות בחברה על פי איניס:

תכונות המדיוםמגמות בחברה
הטייה מרחבית (Spatial bias)

מאפשרת הפצת מסרים למרחב (טלגרף, טלפון)

נוטה ליצור קשרים חוצי גבולות ותרבויות
הטייה של זמן (Temporal bias)

מאפשר שימור התרבות לאורך  זמן (הספר, התקליט)

נוטה לשמר את ההמשכיות הבין דורית

&איניס הדגיש את הצורך באיזון בין אמצעי תקשורת שיש להם  הטיית זמן לכאלה המאופיינים בהטיה במרחב

איניס ומקלוהן: המדיום הוא המסר- נקודות דמיון

מקלוהןאיניס
הגישה לתפקיד התקשורת בחברה דטרמיניזם טכנולוגידטרמיניזם טכנולוגי
הטיעון המרכזי אמצעי התקשורת ובעיקר טכנולוגית התקשורת, משמשים מאיץ עיקרי של תהליכים היסטוריים-חברתייםאמצעי התקשורת ובעיקר טכנולוגית התקשורת, משמשים מאיץ עיקרי של תהליכים היסטוריים-חברתיים

השפעת אמצעי התקשורת על מערכת אמונות ודעות של חברות שלמות בציוויליזציה

n      תרבות ציר זמן – אמונה דתית, אמונה בחיי נצח, טקסיות וערכי מוסר. חברה שמרנית.

n      תרבות ציר מרחב – חילונית, מדעית, חומרנית ומשוחררת מכבלי המוסר. חברה מודרנית.

איניס: אופיין של חברות

חברת זמןחברת מרחב
דתית, טקסית, מבודדת, שמרניתחילונית מדעית, חומרית ומודרנית
"זמן רצוף מרחב קטוע""זמן קטוע ומרחב רצוף"
מקורות ההשפעה: הורים, אנשי דתמקורות ההשפעה: ביה"ס, טכנולוגיות תקשורת חדשות

(לוויינים ותקשורת מחשבים)

איניס ומקלוהן- נקודות שוני

מקלוהןאיניס
טיב ההשפעה של התקשורת על  החברה השפעה על מערך החושים, המחשבה ותפיסת המציאותהשפעה על התרבות ועל המבנה והארגון החברתי ועל מוסדות
המימדים המודגשים חושים ומחשבהזמן, מרחב והשפעתם על מימד השליטה בחברה
המושגים המרכזיים בניתוח חידוד של המדיום (החושים משרתים את הפרט) וחלוקה למדיום קר חםמעבר מהטיה של זמן בחברה הפרימיטיבית להטיה של מרחב בחברה המודרנית
השפעת התקשורת בעולם המודרני חיובית

1.דורשת שימוש בו -זמני במספר חושים –חוויה כלל חושית.

היווצרות "כפר גלובלי" ולכידות חברתית

שלילית

סכנה של התפוררות התרבות בגלל ההטיה המרחבית הקיצונית שיוצרים אמצעי התקשורת

סיכום מאמר: הרולד אדמס איניס ומרשל מקלוהן / ג'יימס ו. קארי

דטרמיניזם טכנולוגי

תקשורת המונים

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות