מה ההבדל בין זכויות טבעיות, זכויות אדם וזכויות אזרח

זכויות טבעיות וזכויות אזרחיות (לפעמים גם זכויות משפטיות) הן שני סוגים של זכויות שקווי ההבחנה בניהם לא תמיד ברורים.

זכויות טבעיות הן כאלה שאינן תלויות בחוקים או במנהגים של תרבות או ממשלה מסוימת, ולכן הן אוניברסליות, יסודיות ובלתי ניתנות להסרה (לא ניתן לבטל אותן על ידי חוקי האדם, אף על פי שניתן לוותר על הנאתם באמצעות מעשיו, כגון על ידי הפרת זכויות של מישהו אחר). חוק הטבע הוא חוק הזכויות הטבעיות.
זכויות אזרחיות או משפטיות הן אלו המוענקות לאדם על ידי מערכת משפטית נתונה (ניתן לשנות, לבטל אותן ולרסן על ידי חוקי האדם). הדוגמה הפשוטה ביותר לזכויות אזרח הן אלו המוענות על ידי המדינה.

מקור הרעיון של זכויות טבעיות

הרעיון של זכויות טבעיות הופיע לראשונה בפילוסופיה היוונית העתיקה, והוזכר על ידי הפילוסוף הרומי קיקרו. יש הטוענים כי ניתן למצוא עדויות לזכויות טבעיות כבר בתנ"ך ובברית החדשה אך המושג פותח בעיקר בפילוסופיה של ימי הביניים אצל הוגים כמו תומס אקווינס. בתקופת הנאורות נעשה שימוש במושג של זכויות טבעיות כדי לערער על זכותם האלוהית של המלכים, והפך להצדקה לגישת האמנה החברתית.  מאידך מושג הזכויות הטבעיות יכול לשמש גם כדי לערער על הלגיטימיות של מערכות אזרחיות ומשפטיות.

רעיון זכויות האדם נובע מתיאוריות של זכויות טבעיות. הדוחים את ההבחנה בין זכויות אדם לזכויות טבעיות רואים בזכויות האדם ערך שאינו תלוי בחוק הטבע או בתיאולוגיה דתית. .זכויות טבעיות, בפרט, נחשבות מעבר לסמכותו של כל ממשל או גוף בינלאומי . ההצהרה האוניברסלית של האומות המאוחדות על זכויות האדם משנת 1948 היא מכשיר משפטי חשוב המעגן תפיסה אחת של זכויות טבעיות במשפט הבינלאומי. זכויות טבעיות נתפסו באופן מסורתי כזכויות שליליות בלבד (איסור על פגיעה בהן) בעוד שזכויות אדם מהוות גם זכויות חיוביות (חובה לאפשר אותן). ככל, מערכת היחסים התיאורטית בין זכויות טבעיות, זכויות אדם וזכויות אזרח אינה מאפשרת הבחנה חדה בניהן, ויש המעדיפים לדבר על ציר או סקאלה בניהן.

בטוח יעניין אותך:

הרש"ר הירש ומרטין לותר קינג על הקשר בין עבדות מצרים לחופש וזכויות אדם

עוול בכל מקום הוא איום לצדק בכל מקום: 11 ציטוטים על זכויות אדם

עוד דברים מעניינים: