דנוטציה וקונוטציה – הסבר

בבלשנות, המשמעות הדנוטטיבית או המסומנת, הדנוטציה, מנוגדת למשמעות הקונוטטיבית או המסומנת, הקונוטציה. דנוטציה היא המשמעות המילולית של מונח שניתן להגדירו (ולמצוא אותו במילון). קונוטציה היא מכלול יסודות המשמעות שניתן להוסיף למשמעות מילולית זו (ואשר ניתן למצוא אותם במילון או לאו).

קשה להגדיר את תחום הקונוטציה, מכיוון שהוא מכסה את כל המשמעויות העקיפות, הסובייקטיביות, התרבותיות, המרומזות והאחרות, הגורמות לכך שמשמעותו של סימן מצטמצמת לעיתים רחוקות למשמעות מילולית זו. לכן לאותה מילה או סמל עשויות להיות קונוטציות שונות בהתאם להקשר שבו הוא משמש. לפיכך, הצבע הלבן מסמל טוהר ונישואין לאירופאי, אבל לאסיאתי; ואילו צלב הקרס, אם האינדיאני רואה בו סמל דתי הינדי (המייצג אנרגיה חיובית), מעורר נאציזם אצל מערבי.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות