מעשה בשני אחים, מעשים רעים וכוונה נכונה

מספר בעל הדגל (משה חיים אפרים מסדילקוב) משל על שני אחים, האחד עשיר והשני עני. שאל האח העני את האח העשיר: מדוע אתה עשיר? ענה לו האח העשיר: מפני שאני עושה מעשים לא טובים. למשמע התשובה קם האח העני ועזב את ה' ועשה גם הוא מעשים לא טובים, אך לא זכה להצלחה כמו אחיו. בא האח העני אל האח העשיר ושאל: הרי עשיתי כמוך, מדוע לא זכיתי כמוך להיות עשיר? ענה לו אחיו: מפני שאתה אינך עושה רע רק על מנת לזכות בעושר ולשם המעשים הרעים עצמם.

(מבוסס על דגל מחנה אפרים, בחוקותי)

עוד סיפורים חסידיים:

המלך שנענה לכל בקשה והחכם שידע מה לבקש

מעשה בשני אחים, מעשים רעים וכוונה נכונה

המגיד ממזריטש על האוצר שאי אפשר לשאת

עוד דברים מעניינים: