קלוד לוי שטראוס: מבוא ורעיונות מרכזיים

קלוד לוי -שטראוס (1908 – 2009) הוא אנתרופולוג ואתנולוג שהשפיע רבות על מדעי החברה ומדעי הרוח במחצית השנייה של המאה ה -20. לוי-שטראוס הפך לאחת הדמויות המייסדות של הסטרוקטורליזם על ידי פיתוח מתודולוגיה ספציפית, אנתרופולוגיה מבנית, שבאמצעותה חידש אתנולוגיה ואנתרופולוגיה באופן קיצוני על ידי יישום עליהם העקרונות ההוליסטיים הנגזרים מהשפה, הפונולוגיה, המתמטיקה ו מדעי הטבע.

החידוש של לוי-שטראוס בתחום המחשבה האנתרופולוגית היה ביישום הסטרוקטורליזם הלשוני (ראו עבודתו של דה-סוסיר) על מדעי החברה, התרבות ולמעשה המציאות. הרעיון הבסיסי של לוי שטראוס הוא שכמו ששפה מורכבת ממבנים ויחסים בתוך המבנים הללו, כך גם תופעות אנושיות. היצירות החשובות ביותר של לוי-שטראוס עסקו בחקר הזוגיות ובחקר המיתולוגיה. באמצעות מאגר נתונים גדול הוא הגיע למסקנה שלמרות מה שנראה כתערובת גדולה של תפיסות, העולם ה"פרימיטיבי "של הילידים הוא עולם מסודר מבחינה אינטלקטואלית, עם סדר כמעט מדעי. לכן ההבדלים בין החברה המערבית לחברה הילידית הם רק ברמת פני השטח, וברמת העומק הם משניים. האדם הלבן והאדם השחור, אדום או צהוב, מעבדים מידע באותו אופן, תוך שימוש באותם נהלים, המבוססים על כמה ניגודים בינאריים אוניברסליים: טבע מול תרבות, זכר מול נקבה, חיים מול מוות.

רעיונות מרכזיים בתיאוריה של קלוד לוי-שטראוס:

"הטרופיים העצובים" (Tristes Tropiques): שטראוס התעניין בעבודות שטח בברזיל אך ביומנו תיאר מסע קשה אל מעמקי הג'ונגל והרגשתו שאי אפשר להבין באמת אנשים השונים מאיתנו. אז הוא הגיע למסקנה שהדרך היחידה להבין את עולמם של אנשים אחרים היא לראות דפוסי חשיבה האוניברסליים המשותפים לנו ולהם – זהו מנגנון בינארי – חשיבה באמצעות ניגודים. הושפע מהבלשנות והוא לוקח אותה לצד התרבות.

עקרון החשיבה הבינארית הוא מולד, אוניברסלי וההבדלים בין התרבויות נובעים לא ממבנה החשיבה אלא מהיסודות איתם הם חושבים, מהחומרים השונים הנמצאים בכל קבוצה אנושית.

הניתוח המבני – לוי -שטראוס מתמקד במיתוסים שהם לכאורה סיפורי פנטזיה אך ישנם מיתוסים דומים בכל רחבי העולם ולדעתו מיתוס זה הוא העברת ידע בסיסית לתרבות ועל פי מיתוסים ניתן לנתח דברים מסוימים ונסתרים של תרבות- כלומר משמעות המיתוס היא במבנה שלו. לדוגמא: הסיפור "זהבה ושלושת הדובים" – זהבה מסמל את האדם הנאור שבא מהתרבות ושלושת הדובים מסמלים את הטבע – זהו זוג היפוכים בסיסיים וזהב, שכן הדובים הם יצורים היברידיים המאפשרים להתמזג או לתווך בין ההפכים.

שני ניגודים ואלמנט מתווך – על פי לוי -שטראוס המיתוס יוצר סינתזה בין ההפכים ומעמעם את חומרת ההפכים אך אינו פותר את ההפכים – כך המיתוס יוצר לעצמו מציאות שבה האדם יכול להתמודד עם הטבע הבינארי בניסיון אנושי.

הישרדות – הישרדות היא חילופי הדדיות, היא מערכת המסדירה חילופי נשים בין קבוצות שונות בנישואין ובכך מגדירה מערכות יחסים בין קבוצות – לכן, על פי שטראוס, קיים איסור על גילוי עריות מכיוון שהוא מתערב בין קבוצות שהוא בסיס לאינטראקציה קבוצתית.

גישתו של לוי שטראוס שונה מהמסורת הפונקציונלית בכך שהוא לומד תרבות כתופעה עצמאית בחברה – במבנה החשיבה. שטראוס אינו מחפש את הגלוי, אלא עוסק במה מוסתר, עמוק ואוניברסלי.

קראו עוד אודות לוי שטראוס:

"יעילותם של סמלים" \ קלוד לוי שטראוס

הטוטמיזם היום \ קלוד לוי שטראוס (או הסבר על טוטמיזם)

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות