תגובות חברתיות לקונפורמיות

לדברי דונלסון פורסיית, לאחר שהגיבו ללחצים קבוצתיים, אנשים עשויים למצוא את עצמם מול אחת מכמה תגובות לקונפורמיות. תגובות מסוג זה להתאמה משתנות במידת ההסכמה הציבורית שלהן לעומת ההסכמה הפרטית.

כאשר אדם מוצא את עצמו במצב בו הוא מסכים בפומבי להחלטת הקבוצה אך עם זאת אינו מסכים עם הקונצנזוס של הקבוצה, הוא חווה ציות או הסכמהבתורו, המרה , המכונה גם קבלה פרטית , כוללת הסכמה פומבית ופרטית גם עם החלטת הקבוצה. לפיכך, הדבר מייצג שינוי דעה אמיתי שיתאים לרוב.

סוג אחר של תגובה חברתית, שאינו כרוך בהתאמה עם רוב הקבוצה, נקרא התכנסות . בתגובה חברתית מסוג זה, חבר הקבוצה מסכים עם החלטת הקבוצה מלכתחילה ולכן אינו זקוק להעברת דעתם בנושא הנדון.

בנוסף, פורסיית מראה כי אי התאמה יכולה גם להיות באחת משתי קטגוריות תגובה. ראשית, אדם שאינו תואם את הרוב יכול לגלות עצמאות . ניתן להגדיר עצמאות , או נבדל , כאי נכונות להתכופף ללחצים קבוצתיים. לפיכך, אדם זה נשאר נאמן לסטנדרטים האישיים שלו במקום להתנודד לעבר הסטנדרטים הקבוצתיים. שנית, נון-קונפורמיסט יכול להציג אנטי- קונפורמיות או התאמה נגדית הכוללת נטילת דעות הפוכות ממה שהקבוצה מאמינה. אי-התאמה מסוג זה יכולה להיות מונעת על ידי צורך למרוד בסטטוס קוו במקום הצורך להיות מדויק לדעתו.

לסיום, ניתן לראות כי תגובות חברתיות לקונפורמיות משתנות לאורך רצף בין המרה לאנטי קונפורמיות. לדוגמה, ניסוי פופולארי במחקר קונפורמיות, המכונה מצב האש או ניסוי הקונפורמיות של אש , בעיקר כולל ציות ועל עצמאותה . כמו כן, ניתן לזהות תגובות אחרות להתאמה בקבוצות כגון מושבעים, קבוצות ספורט וקבוצות עבודה.

 

עוד על קונפורמיות:

סוגי קונפורמיות

קונפורמיות בפסיכולוגיה חברתית

גורמים ללחצי קונפורמיות – סיכום

בין קונפורמיות והגמוניה

קונפורמיות בקבוצה ובמערכת החינוך

8 ציטוטים על (נון)קונפורמיות

עוד דברים מעניינים: