בגרות באזרחות: הרקע ההיסטורי להקמת המדינה והכרזת העצמאות

לפניכם ריכוז נושאי הלימוד וסיכומים בחלק המבוא (פתח דבר) של תוכנית הלימודים לקראת בחינת הבגרות באזרחות. חלק זה כולל את נושאי הלימוד של הרקע ההיסטורי להקמת מדינת ישראל והכרזת העצמאות של מדינת ישראל.

הרקע ההיסטורי להקמת מדינת ישראל

הצהרת בלפור

הרקע להצהרת בלפור

הסיבות למתן הצהרת בלפור

משמעות הצהרת בלפור

יישומה של הצהרת בלפור על ידי הבריטים

כתב המנדט

החלטה 181 -תוכנית החלוקה

השוואת תכנית החלוקה והכרזת העצמאות

הכרזת העצמאות: מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

הרקע להכרזת העצמאות

הכרזת העצמאות

מגילת העצמאות

הצדקות להכרזת העצמאות

מאפיינים היהודיים של המדינה הבאים לידי ביטוי בהכרזת העצמאות

מעמדה המשפטי של הכרזת העצמאות

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: