דרכי התמודדות עם השסע הלאומי – סיכום

דרכי התמודדות עם השסע הלאומי
1 .הקפדה על זכויות אדם, מתן זכויות קבוצתיות-תרבותיות והדגשת הייחוד של ערביי ישראל.
2 .מדיניות של העדפה מתקנת כלפי המגזר הערבי במספר תחומים לשיפור מצבו החברתי-כלכלי באמצעות חקיקה המחייבת ייצוג הולם לציבור הערבי בשירות המדינה ובחברות ממשלתיות )המגזר הערבי מהווה רק כ-91 אחוז  מהשירות הציבורי למרות שהוא מהווה כ-11 אחוז באוכלוסיה(.
3 .מתן שירות לאומי במקום שירות צבאי שיקנה לערבים זכויות הניתנות ליוצאי צבא )הקמת מנהלת השירות האזרחי.
4 .הנהגת שיטת בחירות יחסית המאפשרת ייצוג בכנסת לקבוצות השונות עפ"י כוחן היחסי באוכלוסיה. ייצוג הערבים בכנסת תואם את את מידת השתתפותם בבחירות.
5 .קיומם של ארגונים חברתיים המנסים לגשר ולפתח שיח בין יהודים לערבים.
6 .תוכניות ממשלתיות והקצאת משאבים להגדלת מספר הסטודנטים הערבים, הדרוזים והצ'רקסים באוניברסיטאות ובמכללות ושילובם בשוק העבודה.
7 .הקצאת משאבים והקמת מיזמים שונים לפיתוח כלכלי ותעסוקה בישובים ערביים, כגון הקמת הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי, הקמת גני תעשייה משותפים לערבים ויהודים ועוד.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות