הגורמים לשסע הלאומי בחברה הישראלית – סיכום

השסע הלאומי  -הגדרה: קו גבול המפריד בין יהודים וערבים במדינת ישראל ויוצר ביניהם יחסי מתח ומחלוקת. שסע זה נובע מסיבות הסטוריות, פוליטיות, חברתיות ודתיות. השסע הלאומי בא לידי ביטוי בעוינות הדדית בין ערבים ליהודים, אך למרות המתח ביניהם, רוב ערביי ישראל מעוניינים להמשיך להיות אזרחי מדינת ישראל אף אם תקום מדינה פלסטינית אך מבקשים לעשות זאת כשווים גם מבחינת הגדרת זהותה של המדינה.

 

הגורמים לשסע הלאומי בחברה הישראלית

1 .הסכסוך היהודי-ערבי והישראלי-פלסטיני: מקורו של השסע הלאומי בחברה הישראלית בסוף המאה ה-19 עם תחילתו של מאבק בין יהודים לערבים על השליטה בשטחי ארץ ישראל. המאבק החל עם עלייתם של יהודים רבים במטרה ליישב את הארץ והחריף עם ההכרזה על הקמת המדינה במהלכה פלשו מדינות ערב לשטחה כדי למנוע את הקמתה. במהלך מלחמת העצמאות ברחו או גורשו מאות אלפי ערבים אל מחוץ לגבולות המדינה, וכך נוצרה בעיית הפליטים הפלסטינים במדינות ערב יחד עם הטענה הפלסטינית, כי לפליטים ולצאציהם הזכות לשוב לבתיהם. הקמת הממשל הצבאי ב-1949 באזורים בעלי ריכוז גדול של אוכלוסיה ערבית. מלחמת ששת הימים ב-1967 שהביאה לכיבוש שטחים רבים: הגדה המערבית, רצועת עזה, רמת הגולן וסיני. וכן ארועים נוספים, כגון יום האדמה ב- 1976 ,האינתיפאדה הראשונה והשניה והקפאון בתהליך השלום מול הפלסטינים הציפו את הזהות הפלסטינית של ערביי ישראל, והגבירו את יחסי העוינות והחשדנות ביניהם לבין הציבור היהודי.
2 .הגדרת מדינת ישראל כמדינה יהודית: ערביי ישראל אינם מזדהים עם מאפייניה היהודיים של המדינה, עם סמליה וחלק מחוקיה )דגל המדינה, המנון, חוק השבות וכו'(, וטוענים למדיניות ממשלתית מפלה בתחומים שונים כלפי מי שאינו יהודי. על כן הם דורשים שישראל תהפוך למדינת כלל-אזרחיה שאינה מזוהה רק עם הלאום היהודי אלא עם כלל האזרחים בה.
3 .הגורם הדתי: האמונה הדתית השונה של המיעוט הערבי, שרובו מוסלמי, מעצימה את המתח בין יהודים וערבים בכך שהיא משפיעה על זהותם של ערביי ישראל, על אורח חייהם, על זיקתם ללאומיות הערבית ולעתים גם על הסירוב של חלקם להשלים עם הגדרת המדינה כמדינה יהודית.
4 .התנגשות בין הזהות הלאומית לבין הזהות האזרחית של ערביי ישראל: ערביי ישראל מזדהים מבחינה לאומית
ותרבותית עם האומה הערבית ורואים עצמם חלק מהעם הפלסטיני, המצוי בעימות מתמשך עם מדינת ישראל. במקביל הם גם נושאים באזרחות ישראלית. הזהויות הישראלית, הערבית והפלסטינית מהוות צדדים המצויים בקונפליקט זה עם זה. החשש שהזהות הלאומית-ערבית של ערביי ישראל תגבור על זהותם הישראלית, הקשר שלהם לפלסטינים, המלחמות הרבות וארועי הטרור שחוותה המדינה מאז הקמתה גורמים לתחושת איום בקרב הציבור היהודי. חששות אלו גורמים לריחוק ודעות קדומות ביחס לקבוצה האחרת המקשים על הבנה הדדית.

5. תרבות ויחסי מזרח ומערב. חלקים גדולים מהערבים בין הירדן לים הם אנשים דתיים ומסורתיים שהמפגש עם החילוניות ואורח החיים המערבי של החברה הישראלית עומד בניגוד לחלק מאורחות חייהם. מרכיב נוסף הוא שהציונות נתפסת לא פעם מהזווית הפלסטינית כהתיישבות לבנה אירופאית במזרח התיכון, דהיינו שריד אחרון לקולוניאליזם, ולכן ההתנגדות שלהם לישראל עוברת דרך ההתנגדות שלהם למערב בכלל (אם תהיתם מדוע לא פעם נשרפים דגלי ישראל וארה"ב ביחד)

 

חזרה אל: שסעים בחברה הישראלית

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות