מדינת לאום פוליטית / כלל אזרחיה – הגדרה וסיכום קצר

מדינת לאום פוליטית / כלל אזרחיה
מדינת לאום פוליטית / כלל אזרחיה היא מדינה שמגדירה את השייכות הלאומית על בסיס האזרחות בלבד )חפיפה בין לאומיות לאזרחות(. המדינה עצמה ומערכת הערכים שלה משמשות מקור הזדהות לאזרחיה שהינם בני קבוצות אתניות שונות.
הסמלים, המועדים, החוקים ומוסדות המדינה מבטאים יסודות פוליטיים וערכיים המשותפים לכלל האזרחים
במדינה, ללא התייחסות או מתן עדיפות למאפיינים אתניים-תרבותיים של קבוצות שונות בחברה.

דוגמא למדינת לאום פוליטית / כלל אזרחיה: ארה"ב

 

סוגי מדינות נוספים:

מדינת לאום אתנית-תרבותית

מדינה דו לאומית

מדינה רב לאומית

 

חזרה אל: סיכומים לבגרות באזרחות

עוד דברים מעניינים: