בגרות בתנ"ך: ספר בראשית – סיכום

כאן תמצאו את ריכוז כל הפרקים הנכללים בתוכנית הלימודים לבגרות בתנ"ך מתוך ספר בראשית כולל נושאי בריאה וראשית האנושות וכן סיפורי האבות. בכל אחד מקישורים להלן תמצאו את סיכום הפרק הרלוונטי לקראת בחינת הבגרות. בהצלחה!

ספר בראשית: סיפורי הבריאה וראשית האנושות

בראשית פרק א' – סיפור הבריאה הראשון

בראשית פרק ב' – סיפור הבריאה השני

בראשית פרק ג'  – חטא האכילה מעץ הדעת והגירוש של אדם וחוה מגן העדן

בראשית פרק ד' – תולדות משפחת האדם והאנושות וסיפור קין והבל

בראשית פרק ו' 5-22 – סיפור המבול, השמדת האנושות ותיבת נח

בראשית פרק י"א 1-9 – סיפור בניית והחרבת מגדל בבל

להרחבה בנושא זה ראו נושא עלילות הראשית.

ספר בראשית: סיפורי האבות

בראשית פרק י"א 26 – 32 – רקע לסיפור אברהם, עזיבת משפחתו את אור כשדים ועקרותה של שרי

בראשית פרק י"ב – ראשית מסעו של אברהם, הציווי לך לך ועלייתו של אברהם לארץ כנען

בראשית פרק ט"ו – ברית בין הבתרים בין אברהם ואלוהים

בראשית פרק ט"ז – היריבות בין שרי והגר

בראשית פרק י"ח – הולדת יצחק ופרשת החרבת סדום ועמורה, קורות לוט

בראשית פרק כ"ב 1-19 – הניסיון של אברהם בעקדת יצחק

בראשית פרק כ"ה 19 – 34 – יעקב ועשו ומכירת הבכורה בעבור נזיד עדשים

בראשית פרק כ"ז – גניבת הברכה של יצחק על ידי יעקב וכעסו של עשו

בראשית פרק כ"ט – יעקב ורחל, לאה והולדת 12 השבטים

בראשית פרק ל' 25 – 26 – יעקב חוזר לארץ כנען

בראשית פרק ל"ב  22 – 32 – יעקב מתכונן למפגש עם עשו עם שובו לארץ כנען

להרחבה בנושא זה ראו סיפורי האבות

כאן תוכלו למצוא את כל סיכומי ספר בראשית וכן את כל הסיכומים לבגרות בתנ”ך או העמוד הראשי של בגרות בתנ"ך.

המידע המופיע כאן מבוסס על תוכנית הלימודים לבגרות בתנ"ך כפי שהוא מופיע באתר מפמ"ר תנ"ך של משרד החינוך. יש לוודא את ההתאמה לתוכנית הלימודים עם בית הספר. הסיכומים כאן לעזרתכם אך הם אינם מהווים תחליף להכרות עם החומר. שימו לב כי הפרקים מספר בראשית, עלילות הראשית וסיפורי האבות, נכללים על פי תוכנית הלימודים החדשה בתנ"ך בחלק של הערכה בית ספרית ולא חיצונית. בהצלחה!

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות