הזכות לחיים וביטחון – סיכום

הגדרת הזכות לחיים וביטחון

הזכות לחיים וביטחון (או בשמה המלא הזכות לחיים, לביטחון ולשלמות הגוף) היא אחת מזכויות האדם והאזרח הקובעת כי חייו, בטחונו ושלמות גופו של אדם הוא זכות שלא ניתן לקחת ממנו וזוהי חובתה של המדינה לדאוג לכך שאלו לא יפגעו. המדינה אוסרת בחוקיה ומבטיחה במעשיה פגיעה פיזית באזרחים. הזכות לביטחון באה לידי ביטוי לא רק בכך שאדם אינו נפגע אלא גם בכך שהוא חי חיים בטוחים ללא חשש שמא יפגעו בו. גופי הצבא והמשטרה של המדינה הם בין היתר האמצעים לשמירה על זכותם של בני-אדם לחיים ולביטחון וכך גם מערכת המשפט.

הזכות חלה לא רק על אזרחי המדינה אלא גם על אלו השוהים בתוך גבולות ריבנותה, בין אם באופן קבוע או מזדמן. כך למשל תייר השוהה בארץ נהנה מחובת שמירה על חייו ובטחונו וכך גם פלסטיני תושב מזרח ירושלים החי תחת ריבונות ישראלית מבלי להיות אזרח המדינה, גם על זה וגם על זה צריכה המדינה להגן ולדאוג לביטחון.

חשיבותה של הזכות לחיים וביטחון

הזכות לחיים ולביטחון כזכות אדם (ולא רק זכות אזרח) היא מרכיב חשוב ביותר ביכולת של חברה לתפקד מכיוון שהיא מבטיחה לחבריה ולאורחיה כי הם יכולים להלך ולהתנהל בבטחה ללא חשש לחייהם או רכושם. חברות המצליחות לשמור על הזכות הזו בתוך גבולותיהן נהנות מרמות נמוכות של אלימות ודרגה גבוהה של פעילות (חברתית, כלכלית, תרבותית…) חופשית.

מקורות רעיוניים

יש הטוענים כי ההצדקה לזכות לחיים נמצאת בספר בראשית פרק א' כאשר אלוהים בורא את האדם "בצלמו". התפיסה הדתית הרואה בכל בני האדם כברואים בצלמו של אלוהים (ולכן גם מקודשים וגם שווים זה זה) היא אחד השורשים הקדומים של הרעיון.

בעת המודרנית הזכות לחיים וביטחון מזוהה במידה רבה עם ההוגה הבריטי ג'ון לוק. לוק טען כי החוק הטבעי מחייב את כל בני האדם לא לפגוע "בחיים, חירות, בריאות, איברים או רכוש" של זולת. בספרו "שני חיבורים על הממשל" הוא כותב: "מאחר וכל בני האדם שווים אסור על אף אדם לפגוע בחייו, חירותו או רכושו של רעהו… וכאן שימורו האישי אינו בא בתחרות עליו, ככל שיוכל, לשמר את שאר האנושות, ואסור לו, אלא אם כן על מנת לעשות צדק עם פושע, לקחת או לפגוע בחיים".

סוגיות עכשוויות

כיום בעולם (קצת פחות בישראל) ישנם כמה דיונים פוליטיים מרכזיים הנוגעים לזכות לחיים וביטחון. בין הנושאים הללו ניתן למנות: עונש מוות, הפלות, המתת-חסד והריגה להגנה עצמית. יש גם כאלו הכוללים את זכויות בעלי החיים במסגרת זכות זו. שאלות של אלימות משטרתית וגיוס חובה נוגעות לשאלות של הזכות לביטחון.

ראו גם: הזכות לחיים, ביטחון ולשלמות הגוף

מתוך: סיכומים באזרחות לבגרות

להעמיק:

האם גם לבעלי חיים יש זכות לחיים?

הפילוסוף פיטר סינגר על הזכות לחיים

האם גם לבעלי חיים יש זכות לחיים?

הזכות לחיים היא הזכות הבסיסית ביותר שלנו, אך האם גם לחיות מגיעה להיות הבעלים של החיים שלהן? טיעונים פילוסופים לזכויות בעלי חיים

עוד דברים מעניינים: