אסכטולוגיה אדומה: אוטוביוגרפיות סטודנטיאליות/ יגאל חלפין

* מטרת המאמר: להראות שהסובייקט הקומוניסטי תפס את עצמו במושגים אסכטולוגיים כסובייקט העורך מסע מן החושך לאור ועוסק בחתירה מתמדת אל הגאולה.

* האוטוביוגרפיה הקצרה, הייתה חלק מן הניירות אשר התבקשו להגיש הסטודנטים שביקשו להצטרף למפלגה הקומוניסטית בשנות ה-20.

* השילוב באוטוביוגרפיה בין התודעה הפוליטית והנרטיב האישי יצרו "אסכטולוגיה בולשביקית" ברוח התפיסה הקווית החד- כיוונית של הזמן בבולשביקים, לפיה – נשמת האדם עולה מחשכת הקפיטליזם לקראת האור והגאולה בקומוניזם.

* מחבר האוטוביוגרפיה גולל את סיפור חייו עד רגע הלידה מחדש – ההגעה לתודעה מעמדית מלאה. אם אמינותו של הסטודנט הוטלה בספק מועמדותו בוטלה.

* התיאוריה הקומוניסטית, בדומה לדוגמה הנוצרית, אפשרה את יישום הדגם האסכטולוגי גם בחיי הפרט כיוון שהיא הניחה זיקה בין הטהרות האדם מאידיאולוגיות שונות למיניהן לניצחון הפרולטריון הבינלאומי וקץ ההיסטוריה.

* בתום מלחמת האזרחים ברוסיה בשנת 1920, שערי האוני' נפתחו לראשונה גם לפועלים ואיכרים, שחלקם חזרו מהצבא האדום ונשלחו לרכוש השכלה גבוהה.

* המפלגה הקומוניסטית חששה מפני תודעתם הפוליטית של הסטודנטים כיוון שהחיים האוניברסיטאיים נחשבו אצל הבולשביקים למסוכנים, מכיוון שהחדירו אינדיווידואליזם בנפש הסטודנט וניתקו את קשריו עם הקולקטיב. הרי רק עבודה במפעל יכולה להביא לתודעה פרולטרית- קולקטיבית לנפש האדם ולהכשירו להיות קומוניסט אמיתי.

* סטודנטים שרצו להתקבל למפלגה הקומוניסטית, היו צריכים להוכיח שהם קומוניסטים במלוא תודעתם ומוכנים לשרת את המפלגה בכל מחיר. דרך אחת הייתה כתיבת אוטוביוגרפיה שתעיד על השקפת עולם קומוניסטית של המחבר- סטודנט, ובנוסף גם מכתבי המלצה ושאלון אישי.הסכמה המומלצת לכתיבת האוטוביוגרפיה הייתה: פתיחה בתיאור בית ההורים והרקע המקצועי של הסטודנט, לב האוטוביוגרפיה סיפרה על התפתחותו הרוחנית של הסטודנט ותיאור בניית השקפת עולמו של הסטודנט.

* כדי לזכות בהארה הפנימית, היה על האוטוביוגרף לחוות שבר פנימי, שקיבל משמעות של התגלות קומוניסטית.

* במקביל למכתבי המלצה נכתבו גם מכתבי הלשנה, שנועדו להתריע את המפלגה מפני סטודנטים שמתחזים לקומוניסטים בשביל להצטרף למפלגה הבולשביקית.

* בעת הדיונים להחלטה אלו מהסטודנטים יצטרפו למפלגה, הקריא המזכיר את האוטוביוגרפיה של הסטודנט לקהל, והסטודנט מצידו היה צריך לשכנע אותם שתודעתו אכן קומוניסטית למהדרין. לאחר מכן, הסטודנטים עברו חקירה ע"י נציגי המפלגה.

המהפכה הקומוניסטית ברוסיה

הרקע למהפכה הקומוניסטית

רוסיה ערב המהפכה הקומוניסטית

מלחמת האזרחים ברוסיה והתבססות השלטון הקומוניסטי

עוד דברים מעניינים: