מעמדן הראשוני של הכרזת העצמאות וזכויות היסוד של הפרט – סיכום

הכרזת העצמאות:

הכרזת העצמאות, שניתנה ע"י בן גוריון ב14.5.48- נחלקת ל4- חלקים:

הכרזה על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.

תזכורת של העבר – איסוף מהתפוצות, השואה.

הגדרת זכויות הפרט – שוויון חברתי ומדיני, חופש ביטוי, חופש דת, חופש מצפון.

 

פסקי דין בנוגעים להכרזת העצמאות:

 

 

חזרה אל: יסודות המשפט

עוד דברים מעניינים: