ניימן נגד יו"ר ועדת הבחירות לכנסת ה11- (1984) – סיכום

העובדות: ב1984- ביקשה רשימת "כך" להיבחר לכנסת ה11-. כהנא אסף את החתימות הדרושות והפקיד ערבות כספית. אולם ועדת הבחירות המרכזית פסלה אותה בטענה שעקרונותיה הגזעניים והאנטי דמוקרטיים סותרים את הכרזת העצמאות ושהיא מסכנת את קיום האוכלוסייה הערבית בישראל.

באותה שנה ביקשה גם הרשימה המתקדמת לשלום להיבחר לכנסת ה11-. ועדת הבחירות המרכזית פסלה גם אותה טענה שקיימים בה יסודות חתרניים ושאנשים מרכזיים בה פועלים בדרך של הזדהות עם אויבי המדינה.

2 הרשימות הגישו ערעור על פסילתן לבג"צ בשם הדמוקרטיה והזכות להיבחר ולהשפיע. השופטים נדרשו להכריע האם תקדים ירדור חל על מקרים אלה.

התוצאות: 2 העתירות התקבלו ע"י שמגר, בן פורת, אלון, ברק ובייסקי.

הנימוקים: תקדים ירדור אינו חל על 2 הרשימות משום שאין בהן כדי לסכן את קיום המדינה. רק אם יותר לועדת הבחירות המרכזית בחוק לפסול רשימות תוכל לעשות זאת. עקרון הדמוקרטיה והזכות לבחור ולהיבחר חשובים ולכן כדי לפגוע בהם יש צורך בהסמכה מפורשת בחוק.

 

חזרה אל: יסודות המשפט

עוד דברים מעניינים: