סיכום מאמר: "מחיר התהילה" \ אליסטר הורן

המאמר מספר על קרבות צרפת-גרמניה בזמן מלחמת העולם הראשונה, תוך התעסקות במנהיג צרפתי, "פטן", אשר לימד את צבאו להבדיל בין המציאות לדמיון ובין האפשרי לנמנע. צרפת ראתה במלחמה חשיבות עליונה וכישלון לא היה בא בחשבון. בשנת 1917 הצרפתים קיבלו מכתב מהגרמנים כי מצאו פילגש למפקד הראשי במחיר מוזל, יש פה סחר בנשים ועוד בסכומי כסף קטנים. פטן יצא נגד הפוליטיקאים והנשיא בטענה כי לא רואים את האדם הקטן ובגלל זה קרבות לא מנוהלים כמו שצריך, אין מטרה ומשימה ברורים וכל הפקודות הן באוויר ולא מיושמות בשטח. פטן היה איש כפרי צנוע ללא עבר צבאי, אך כבר בתחילת הקריירה שלו הוא לא טרח להסתיר את הבוז שלו לרפובליקה. תורתו הייתה התקפה ויהי מה… הבדלו משאר המנהיגים היה בכך שהוא ידע מתי להפסיק ולהתאמץ לשווא. הוא טען כי תמיד ישנה סכנה בוויתור על אדמות לשטח האויב אך חמור עוד יותר אובדן חיי אדם עקב כך. למרות זאת הוא רצה להסב לאויב בהתקפותיו אבידות רבות ככל שניתן. פטן דגל בגישת ההתשה ורצה הרוג כנגד הרוג, וזה הודות לעדיפותן של בעלות הברית בבשר תותחים. הוא העדיף התקפות מתוכננות שכל אחת מהן תוסיף להיחלשותו של האויב. מעבר לכך שהיו קרבות לא מתוכננים אשר גרמו למוות מיותר של הרבה מאוד חיילים.

המאמר מציג תיאורים שונים של מלחמת העולם הראשונה: אי הסדר החריף עקב התנאים הנוראים, שיירות תגבורת התערבו בחיילים מהבסיסים, פליטים אזרחים עושים את דרכם אל העורף, אמבולנסים מלאי פצועים התהפכו לתעלות . התמונות הללו השפיעו מאוד על פטן, יחד עם זאת ראש המבצעים שלו לא ידע מהןגבולות גזרה ולא היו מפות מעודכנות. הפקודות שניתנו לא היו ברורות. פטן לקח את הפיקוד לידיו וקיים מתקפות ארטילריה שתוכננו כהלכה על מנת להסב לאויב מספר אבידות רב ולמזער את האבידות שלו. חיילים רבים קיבלו פקודות לכבוש מקומות בזמן שלא ידעו בכלל את פני השטח. המורל היה ירוד ואחוז העריקה היה גבוהה מאוד. הארטילריה שתוכננה מחדש ע"י פטן הקטינה את האש הגרמנית ומשום כך עורר את זעמם של הגרמנים והם החלו לתקוף בחריפות רבה יותר מה שהביא לאבידות קשות ביותר בקרב הצרפתים. אנשים רבים סבלו מהלם קרב, לא יאומן היו מראות הפצועים ממש כחיזיון תופת. מפקדים רבים ביקשו תגבורת משום שגדודיהם הידלדלו מחיילים אך לא היה אפשר לספק זאת, והאקלים הנוראי רק הקשה על המצב עוד יותר. הגרמנים המשיכו להיערך לקרבות גם כאשר ידעו כי הצרפתים עומדים להתמוטט. עד אשר לקראת סוף המלחמה הייתה כניעה מוחלטת של כל הצדדים.  אנו רואים כאן את הטוטאליות הרבה של המלחמה- ואת אי הוודאות ששררה בקרב כלל הלוחמים- מקרה הגנרל פטן הוא דוגמה לאי ההבנה מחד והנונשלנטיות מאידך…..לא פלא אם כן- כמו שראינו קודם- שכל כך הרבה חיילים נהרגו.

לאומנות+התלהבות יתר שנובעת ממניפולציות של המדינה התקשורת והסביבה= גיוס גורמים אזרחיים ותעשייתיים+ שימוש בכלים חדשניים+ טירוף חושים+ אי וודאות+ "זיגזוג" של מדינות מצד אל צד+ אי ידיעת והיכרות השטח והאמצעים+ אי בהירות בשרשרת הפיקוד

=

מוות של חיילים רבים בזמן המלחמה והפסד יחסי לרוב הצדדים המשתתפים!

מלחמת העולם הראשונה

הרקע וההשלכות של מלחמת העולם הראשונה

מהלך מלחמת העולם הראשונה – מחצית ראשונה

מהלך מלחמת העולם הראשונה – מחצית שנייה

תוצאות מלחמת העולם הראשונה

מבוא לתרבות המערב

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות