כהן נ' שר העבודה והרווחה 1963 – סיכום

דובר באזורים שבהם ניתן לבצע עבודות שרות. ביהמ"ש דחה את עתירתו של כהן שביקש שישלחו אותו לבצע עבודות שרות

באחד מהאזורים שבהם ניתן לבצע עבודות כאלו. כהן טען שמטילים עליו עונש מאסר כי באזור מגוריו לא ניתן עדיין לבצע

עבודות שרות. ביהמ"ש דחה אות העתירה והשופט שמגר אמר שאינו רוצה לדון בחוקתיות החוק כי "אינו קיצוני באי

סבירותו".

זה משאיר פתח לכך שבעתיד אם יחוקק חוק שאינו סביר לחלוטין, יהיה כוח בידי בית המשפט לחלוק עליו.

 

ראו: דיני נישואים וגירושים בישראל

חזרה אל: יסודות המשפט

עוד דברים מעניינים: